Program Čistá energie Praha 2017 rozdá peníze - Finance - Český Metropol

Finance

Program Čistá energie Praha 2017 rozdá peníze

zdroj: praha.eu

Praha | Celkem 491 žadatelů obdrží rozhodnutím Rady hl. m. Prahy dotaci na výměnu stávajícího zdroje tepla a teplé vody dotaci v celkové výši 11 677 300 korun. „Jsem ráda, že díky instalaci nových kvalitních zdrojů...

 

se sníží emise škodlivin do ovzduší,“ uvedla radní hl. m. Prahy Jana Plamínková. „Daří se tak naplňovat Plán zlepšování kvality ovzduší,“ dodala radní.
Dotaci získalo celkem 453 projektů modernizace plynového vytápění, 26 projektů přeměny lokálních topidel ve prospěch vytápění centrálního typu, sedm projektů instalace tepelných čerpadel a pět projektů náhrady kamen na pevná paliva. 
Za celou dobu trvání od roku 1994 podpořilo město přes 46,3 tisíc domácností částkou větší než půl miliardy korun, což významně napomohlo přeměně drtivé většiny lokálních topenišť na uhlí ve prospěch některé z ekologických variant. Program se postupně zaměřil na podporu využití obnovitelných zdrojů energie, na výměnu lokálních topidel ve prospěch centrálního vytápění a od roku 2010 byla zavedena podpora výměny dožívajících plynových kotlů za nové, účinnější a ekologicky šetrnější.
Pravidla Programu Čistá energie Praha jsou každoročně aktualizována s ohledem na současnou ekologickou politiku a na vývoj nových technologií v oblasti vytápění a ohřevu vodu. Pro rok 2017 je na realizaci programu v rozpočtu hlavního města vyčleněno celkem 18 milionů korun.

Zdroj: praha.eu

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Finance  

 » Kraje  » Praha