Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi pomůže i Bílině - Finance - Český Metropol

Finance

Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi pomůže i Bílině

zdroj: Město Bílina

Bílina | Novelizace zákona o pomoci v hmotné nouzi od června 2017 umožňuje obcím vydat takzvané opatření obecné povahy v oblastech se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů jako je například porušování...

 

veřejného pořádku. Do konce srpna 2017 budou i v Bílině známé lokality, domy či vchody, kterých se bude týkat opatření obecné povahy. 
Tam, kde bude opatření vydáno, nebude již úřad práce vyplácet doplatek na bydlení novým žadatelům nebo žadatelům, kteří o doplatek žádají opakovaně po jeho odejmutí. “Od května letošního roku se na základě místních šetření konaných za účasti vedení města, odboru sociálních věcí a zdravotnictví a městské policie snažíme vytipovat problémová místa, na která se bude opatření vztahovat. V současné době se zpracovávají výsledky šetření, které budou projednány na pracovní schůzce týkající se této problematiky v polovině srpna. Programem jednání bude označení lokalit – jednotlivých obytných domů, na které by se mohlo vydat opatření obecné povahy, stanovení postupu a možné důsledky,” uvedla místostarostka města Veronika Horová.
Místní šetření se uskutečnila v lokalitách na Teplickém, Pražském a Újezdském Předměstí. “Cílem bylo zjistit, zda se v těchto lokalitách nevyskytují sociálně nežádoucí jevy, jako je porušování veřejného pořádku, nepříznivé vlivy působící na děti, výskyt osob pod vlivem návykových látek a podobně,” vysvětlila vedoucí oddělení sociální péče Věra Kodadová.
Příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení jsou dávky určené na úhradu nákladů spojených s bydlením. Tyto dávky lidem v hmotné nouzi často nestačí na pokrytí celkových nákladů na bydlení. Obě dávky jsou přitom často zneužívány majiteli bytů, kteří je od nájemníků zinkasují, ale neplatí za služby ani do fondu oprav. Byty a poté i celé domy se tedy zadlužují. V lokalitách, kde se doplatek již nebude vyplácet, si tedy budou muset majitelé bytů hledat takové nájemníky, kteří jsou schopni si bydlení platit z vlastních prostředků.

Zdroj: Město Bílina

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Kraje  » Ústecký  

 » Finance