Česku hrozí rychlý nárůst ekonomicky závislých lidí, víc jak polovina starších 50 let je bez práce - Finance - Český Metropol

Finance

Česku hrozí rychlý nárůst ekonomicky závislých lidí, víc jak polovina starších 50 let je bez práce

ČESKÁ REPUBLIKA | Počet ekonomicky závislých lidí v České republice podle odborníků vzroste do roku 2050 na téměř dvojnásobek, pokud se včas nepodaří zvýšit zaměstnanost lidí nad 50 let. Vyplývá to ze studie trhu práce, jejíž výsledky ve čtvrtek prezentovali vědci z Masarykovy univerzity v Brně.

 

Ze špatného postavení starších lidí na trhu práce mimo jiné vyplývají vážné hrozby pro celou českou ekonomiku, varují experti. V důsledku demografického vývoje se totiž nejpočetnější skupinou v české populaci brzy stanou právě lidé ve věku od 50 do 64 let, jejichž zaměstnanost se nyní pohybuje jen kolem 47 procent

V rámci projektu odborníci srovnali situaci v České republice a ve Finsku, které patří k nejaktivnějším zemím EU při řešení otázky zaměstnávaní stárnoucí populace. "Na rozdíl od Finska se v Česku dosud nepodařilo skloubit podmínky pro odchody do důchodu v připravované důchodové reformě s aktivní politikou zaměstnanosti a s podporou pracovní schopnosti stárnoucí populace," shrnula výsledky studie vedoucí expertního týmu Milada Rabušicová z Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

Starší pracovníci jsou přitom nejvíce ohroženi v situaci, kdy přijdou o zaměstnání a musí si znovu hledat práci. V následujících letech se situace ještě zhorší, protože lidí hledajících v tomto věku práci bude přibývat. "Možnost získat znovu práci je u těchto lidí závislá na jejich kvalifikaci a schopnosti adaptovat se na současné požadavky trhu práce. Navíc je na starší pracovníky pohlíženo stereotypně," upozornil člen expertního týmu projektu Petr Novotný.

"Řada zaměstnavatelů je přesvědčena, že se lidé po 50 letech věku hůře učí novým věcem, hůře se adaptují na změny a pracují nižším tempem než lidé mladší," doplnil Novotný.

Odborníci přitom poukázali na to, že zaměstnávaní starších lidí přináší i výhody. Při řešení praktických problémů mohou například využívat zkušenosti, které mladí nemají, připomíná studie. Dlouholeté výzkumy a pozorování navíc vyvracejí mýtus, že starší lidé nemají dostatečný potenciál pro učení. Lidé v tomto věku dokážou lépe využívat všechny informace, jejich zkušenost ovlivňuje i přístup k různým situacím a jejich interpretaci, disponují tedy nespornými výhodami.

Pro zohlednění všech specifik zaměstnávaní lidí nad 50 let navrhují odborníci začít mezi zaměstnavateli v Česku prosazovat systém řízení zohledňující věk zaměstnanců, tzv. age management, který zahrnuje doporučení v péči o zdraví, restrukturalizaci pracovních míst, rozvoji pracovního prostředí, přizpůsobení organizace práce, ale i hledání řešení, která omezují fyzickou zátěž pracovníků.

"Zapotřebí je rovněž změn v řízení směn podle podnětů zaměstnanců, rozvoji mezigenerační spolupráce, podpoře a propagaci rozvoje fyzické kondice zaměstnanců, rozvoji personálních strategií s přihlédnutím k potřebě age managementu a uspokojení z práce a zachování pracovní pohody," shrnula výsledky výzkumu mluvčí univerzity Tereza Fojtová.

Tématické zařazení:

 » Finance