Senátní výbor podpořil možnost uznávání osvojení dětí z ciziny homosexuály - Politika - Český Metropol

Politika

Senátní výbor podpořil možnost uznávání osvojení dětí z ciziny homosexuály

8. prosince 2021, 18.39 | Senátní sociální výbor dnes podpořil těsnou většinou hlasů předlohu, podle níž by české soudy mohly uznávat rozhodnutí o osvojení dětí v cizině homosexuálními občany. Nyní bude na rozhodnutí pléna horní komory, zda návrh Václava Lásky (SEN 21) vyšle do legislativního procesu. Proti se už dřív postavil garanční ústavně-právní výbor. Změna by podle senátora mohla pomoci i nesezdaným heterosexuálním párům, které si osvojí dítě v cizině.

 

Láska mluvil na sociálním výboru v souvislosti s novelou o odstranění excesu a zpravodajka Adéla Šípová (Piráti) o spravedlivém fungování rodiny, které žily v zahraničí. Naopak kritici poukazovali na možné zneužívání novely českými občany a obcházení českého právního řádu. Podle občanského zákoníku se osvojiteli mohou stát manželé nebo jeden z manželů.

 

Pro doporučení Senátu, aby novelu do schvalovacího procesu vyslal, jak je navrhla Šípová, nakonec hlasovali čtyři členové výboru. Zbylí tři byli proti, nebo se hlasování zdrželi. O návrhu Jitky Chalánkové z klubu ODS a TOP 09 na zamítnutí předlohy už výbor nehlasoval.

 

České soudy nyní mohou uznat rozhodnutí zahraničních soudů o osvojení dítěte, které je cizím státním příslušníkem, v případě českých občanů za podmínky, "jestliže se to nepříčí veřejnému pořádku a nebrání tomu výlučná pravomoc českých soudů a osvojení by bylo přípustné i podle hmotněprávních ustanovení českého práva", tedy podle občanského zákoníku.

 

Senátor svou novelou chce větu o přípustnosti uznání osvojení ze zákona o mezinárodním právu soukromém vyškrtnout. Obcházení občanského zákoníku podle Lásky zabrání zbývající část pasáže, podle níž by soudům v zákoně zůstala možnost neuznat osvojení v případech příčících se veřejnému pořádku.

Zdroj: ČTK

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Politika