Pravidla pro chov psů se zpřísní! Vláda schválila pravidla pro množírny - Politika - Český Metropol

Politika

Pravidla pro chov psů se zpřísní! Vláda schválila pravidla pro množírny

Praha I Pravidla pro chov psů se v České republice zpřísní! Nově budou muset chovatelé hlásit veterinářům chovy už od tří fen. Smyslem novely zákona je eliminovat nelegální množírny. Novinku obsahuje novela veterinárního zákona, kterou už schválila vláda.

 

Doposud musí chov hlásit chovatelé od pěti fen starších jednoho roku, tuto povinnost přinesla novela platící od předloňského listopadu. Protože se ale objevila řada případů, kde šťeňata byla týrána, žila v otřesných podmínkách a mnohdy i nepřežila, rozhodli se politici jednat.

 

 Zpřísní se podmínky pro chovatele psů, budou mít sedm dní na to, aby nahlásili veterinářům informace o tom, že chovají více než tři feny starší roku. Pokud se sníží počet chovaných fen pod tři, bude to také povinné do týdne nahlásit. 

 

„Pokud bude v jedné domácnosti více chovatelů, bude mít oznamovací povinnost pouze jeden z nich.V kontrolní praxi je možné se setkat s tvrzením kontrolovaných osob, že psi v domácnosti patří různým chovatelům, typicky rodinným příslušníkům, a počet psů jednoho chovatele tedy nepřesahuje zákonem stanovenou hranici. Cílem návrhu je tedy zamezit obcházení zákona a snahám vyhnout se oznamovacím povinnostem a veterinárním kontrolám," uvádí zpráva vlády.

 

Oznamovat chov nebudou muset útulky pro zvířata, hotely a penziony pro zvířata, ozbrojené nebo bezpečností sbory, chovatelé loveckých psů nebo chovatelé vodících nebo asistenčních psů. Novela také stanoví, že informace, které jsou nezbytné k ochraně zdraví lidí nebo zvířat, byly umístěné v letácích nebo na plakátech na dobře viditelných místech. Vlastníci, nájemci nebo provozovatelé to budou muset umožnit.

 

Novela zákona pamatuje i na provozovatele jatek, kde není stálý veterinární dozor. Budou hlásit dodávku jatečných zvířat tři dny dopředu. "V kontrolní praxi se ukazuje jako zcela nedostatečné ohlašovat dodávku jatečných zvířat 24 hodin předem, zejména v případech, kdy by se porážka měla uskutečnit ve dni následujícím po dni pracovního volna," uvádí důvodová zpráva.

 

Pokud nyní novelu zákonodárci schválí, měla by začít platit zhruba v polovině prosince letošního roku.

 

Novela také zavádí možnost chovu hmyzu pro lidskou spotřebu nebo na výrobu bílkovinných produktů. Cílem návrhu je jednoznačná právní úprava chovu hmyzu určeného k lidské spotřebě nebo k výrobě zpracované živočišné bílkoviny. A spolu se stanovením podmínek pro výrobu produktů z hmyzu určeného k lidské spotřebě je cílem také odstranění administrativních překážek např. pro provozování tzv. zážitkových degustací hmyzu v restauracích. Na hmyz by se tak mělo hledět jako na hospodářské zvíře.

 

V ČR se běžně prodávají cvrčci ve zverimexech jako potrava například pro gekončíky nebo chameleony. V tomto případě nejsou považováni za potravinu pro lidskou spotřebu, právní úprava by se jich tak týkat neměla.V ČR je zhruba sedm prvovýrobců hmyzu. 

 

„Dopad na prvovýrobce bude mít zařazení hmyzu mezi hospodářská zvířata. Tito chovatelé budou muset plnit povinnosti stanovené veterinárním zákonem chovatelům hospodářských zvířat," uvádí důvodová zpráva vlády.

Zdroj: Metropol / foto: Shutterstock

Tématické zařazení:

 » Politika