Vodní elektrárny si prohlédlo více než pět set návštěvníků - Zajímavosti - Český Metropol

Zajímavosti

Vodní elektrárny si prohlédlo více než pět set návštěvníků

Ikona

15. září 2008, 20.48 | Severní Čechy | V rámci Dnů evropského dědictví byly o víkendu na severu Čech zpřístupněna veřejnosti i dvě vodní díla Skupiny ČEZ. Zájemci si tak mohli prohlédnout vodní elektrárnu Střekov v Ústí nad Labem a malou vodní elektrárnu Želina u Kadaně. Obě si během soboty a neděle prohlédlo více než 500 návštěvníků. Více jich přišlo do střekovské vodní elektrárny.

 

„V sobotu jich bylo  tři sta osmnáct a v neděli přes dvě stě. Ukázali jsme jim prakticky vše, co je možné, vzali jsme je do velína, do strojovny k turbínám i jsme je provedli venkem,“ uvedl Milan Machata, vedoucí vodní elektrárny Střekov, která spadá do portfolia ČEZ Obnovitelné zdroje.  Její instalovaný výkon je  19,5 MW, přičemž  elektřinu vyrábí již od roku 1936.  Hlavním účelem současného využití vodního díla Střekov v Ústí nad Labem je kromě získávání elektrické energie také zajištění potřebných hloubek a vyhovujících podmínek pro lodní dopravu. Kromě toho   umožňuje bezpečný rybí přechod. Elektrárna prošla kompletní modernizací, která byla ukončena v roce 2006. „Kompletní modernizace vodní elektrárny, včetně čističky odpadních a splaškových vod, si vyžádala  167 milionů korun,“ dodal Milan Machata.

Malou vodní elektrárnu Želina, která   organizačně spadá pod Elektrárny Tušimice a Prunéřov, navštívilo během  obou víkendových dnů 40 lidí. Tento nízký počet návštěvníků lze vysvětlit tím, že většina zájemců si prohlédla toto vodní dílo už počátkem dubna, kdy elektrárna slavila sto let své existence. „Tehdy jich k nám zavítalo téměř 1 300, a to z nejrůznějších míst naší republiky. I tentokrát ovšem  přijela třeba rodina až z Ústí nad Labem. Ptal jsem se jich, proč až na Želinu, když tam mají rovněž veřejnosti přístupný Střekov. Dostal jsem odpověď, že tam půjdou odpoledne,“ poznamenal  Karel Dlouhý, strojník neblokových zařízení, hrázný a jezný v jedné osobě. Podle něj si v sobotu malou vodní elektrárnu Želina prohlédlo dvacet lidí a v neděli stejně tolik.

Malou vodní elektrárnu Želina nechalo vybudovat město Kadaň, zprovozněna byla 6. dubna 1908.  Po dostavbě vodní elektrárny v Lomazicích přestala v roce 1925 sloužit svému účelu a prakticky až do roku 1991, kdy bylo rozhodnuto o její obnově, chátrala.. Znovuzprovoznění se dočkala po náročné  rekonstrukci v roce 1995 . Celkové náklady vynaložené na stavbu nového  jezu,  jezové klapky, stavidel na vtoku do kanálu  a rekonstrukci vlastní elektrárny, včetně jejího původního vybavení činily na 55 milionů korun.  Instalovaný výkon Želiny  je 630 KW.

Ota Schnepp

Ikona

Tématické zařazení:

 » Zajímavosti