Spor o miliony skončil mimosoudním vyrovnáním - Zajímavosti - Český Metropol

Zajímavosti

Spor o miliony skončil mimosoudním vyrovnáním

Ikona

23. června 2008, 13.20 | Most | Na hradě Hněvíně byla podepsána smlouva o mimosoudním vyrovnání s Obvodním báňským úřadem v Mostě a obcí Malé Březno . Vyřešen je tak léta se táhnoucí spor o téměř 44 milionů Kč. Spor způsobil svou zásadní chybou Obvodní báňský úřad v Mostě, když odváděl peníze jako úhradu z plochy dobývaného prostoru a z vydobytých nerostů městu Most místo obci Malé Březno.

 

Ve smlouvě se město zavázalo, že v průběhu následujících deseti let finanční prostředky, které byly odvedeny na jeho účet a které přijalo v dobrém úmyslu, vrátí. Mimosoudní řešení tohoto případu umožní městu Most ušetřit nemalé prostředky za penále a soudní poplatky. Dohodu o mimosoudním vyrovnání schválilo Zastupitelstvo města Mostu na svém mimořádném zasedání na počátku června.

Spor byl již tak vyostřený, že obec Malé Březno poslala na město Most exekutory.  Ti obstavili budovu magistrátu a knihovny a také veškerý majetek zapsaný na katastrálním úřadu. Město  nemohlo nakládat ani se 182 miliony korun uloženými na 30 z celkem 35 svých účtů. (tb)
 

 

Tématické zařazení:

 » Zajímavosti