Anketa: Jak vnímají mladí současnou politiku a co by změnili - Zajímavosti - Český Metropol

Zajímavosti

Anketa: Jak vnímají mladí současnou politiku a co by změnili

Zdroj: Metropol

Co si myslí mladí o politice? Abychom se to dozvěděli, zkusili jsme „přepadnout“
čtyřlístek mládenců, kteří se
za slunného odpoledne sešli na předzahrádce jedné restaurace. Byli jimi na fotografii zprava Antonín Stěpanovský, Radovan Gaudyn, Jan Růžička s dcerou Maruškou a Jiří
Skřivánek. Všichni jsou doma
v Ústeckém kraji.

 

 Proč se zajímáte o dění kolem sebe? Co vás k tomu přimělo?

 

• Jiří: Rád bych pomohl svým spoluobčanům v Děčíně, kde žiji a vidím oblasti, kde je třeba mnohé udělat. Jsem prorodinný typ a chci nejen pro svoje, ale i ostatní děti, ale i seniory to nejlepší. A proto je nutné se angažovat, tak to zkusím.

 

• Radovan: Mám rád věci ve vlastních rukou a chci ovlivnit svoji budoucnost. Zdá se mi, že současní politici aktuální problémy neřeší, vedou nepřetržitou kampaň na úkor státního rozpočtu, proto jsem se rozhodl kandidovat a v případě úspěchu pomáhat měnit věci k lepšímu.

 

• Jan: Zajímám se o dění kolem sebe, protože rád aktivně přispívám k tomu, aby bylo mé okolí lepší. Nebojím se práce ani nových výzev. Prostě chci, aby se nám, mým sousedům i dalším generacím dařilo lépe.

 

• Antonín: Ústecký kraj je můj domov, a proto mi záleží na tom, kam se bude jeho rozvoj dál ubírat. Je mi blízká krajina jako taková a v péči o ni se dá dělat mnohem víc, než jsme tomu svědky.

 

 Vyhovuje vám současná politika vládní garnitury? Co byste dělali jinak?

 

• Jan: Nelíbí se mi například rozpočtová neodpovědnost, která vede k masivnímu zadlužování. Nesouhlasím ani s typy výdajů. Často peníze nejdou tam, kde jsou skutečně potřeba. Moc mě mrzí, že současná politika lidi spíš rozděluje, než spojuje.

 

• Radovan: Vládní rozhodnutí jsou podle mého názoru chaotická, nikdo se v nich nevyzná. A stejně jako Honza nelibě nesu, že žijeme na dluh. Přitom problémy narůstají, jako příklad uvedu nedostupné bydlení nebo nedostatek lékařů v Ústeckém kraji.

¨

• Jiří: Mně vadí, že se z politiky vytratila slušnost.

 

• Antonín: Stále se projednávají nové a nové zákony, kterým pak nikdo nerozumí včetně zákonodárců samotných. Státní správa je zkostnatělá, v mnohých rezortech stále chybí potřebná digitalizace.

 

 Co byste konkrétně změnili v Ústeckém kraji s akcentem na mladou generaci a její budoucnost?

 

• Radovan: Stále víc zejména mladých lidí od nás z kraje jezdí za prací do Prahy. Pro ně by bylo potřeba výrazně zlepšit dopravní obslužnost, například stavbou vysokorychlostní tratě. Chybí mi taky snaha regionálních politiků udržet mladé, vzdělané lidi v kraji. V tomto ohledu jsme na chvostě v rámci republiky. A to už ani nemluvím o startovacích bytech pro mladou generaci. Přitom je Ústecký kraj místem, kde jste za patnáct minut v přírodě, u vody, nebo na horách, což nám pro změnu zbytek republiky závidí.

 

• Jiří: Moje manželka je kantorka. Stěžuje si, stejně jako řada jejích kolegů, na inkluzi. Z učitelů jsou teď vychovatelé, nadanější žáky brzdí ti pomalí, nejčastěji z vyloučených lokalit. Taky si myslím, že na středních školách pořád vyučujeme zbytečné obory, jejichž absolventi se na trhu práce neuplatní.

 

• Jan: Ono už to tady zaznělo. Chybí byty pro mladé, aby mohli založit rodiny a zůstat v kraji. Nedaří se ani efektivně bojovat s obchodníky s chudobou. Co se týče životního prostředí, vadí mi plánovaná těžba lithia na Cínovci. Neumím si představit novou hlubinnou těžbu v našich nádherných Krušných horách.

 

• Antonín: Přikláním se k radikální změně správy veřejných věcí. To může v dobrém ovlivnit vnímání celé společnosti a přispět k celkovému zlepšení klimatu. Všichni účastníci besedy se dále shodli na tom, že pokřivená je i morální rovina společnosti a hodnotový systém. Zazněla kritická slova na adresu současných zákonodárců. Mladí to vnímají svýma očima a v dalších letech to skutečně nebudou mít lehké. Přimlouvám se proto za to, aby dostali příležitost ke změně. Politika je koneckonců služba lidem, a to je třeba nejen mít na paměti, ale především realizovat. 

Zdroj: Metropol

Tématické zařazení:

 » Zajímavosti