V Ústeckém kraji je 6 578 památkově chráněných objektů - Zajímavosti - Český Metropol

Zajímavosti

V Ústeckém kraji je 6 578 památkově chráněných objektů

Ikona

4. ledna 2009, 18.44 | Ústecký kraj | Ústecký kraj se podle posledních údajů může pochlubit 6578 objekty, které jsou památkově chráněny. Kromě kostelů, hradů, zámků a dalších budov sem spadají také boží muka, kapličky, ohradní zdi, brány, věže, sochy a sousoší a další nemovitosti.

 

Ústecký kraj se podle posledních údajů může pochlubit 6578 objekty, které jsou památkově chráněny. Kromě kostelů, hradů, zámků a dalších budov sem spadají také boží muka, kapličky, ohradní zdi, brány, věže, sochy a sousoší a další nemovitosti.

Třináct objektů z toho počtu je zapsáno na seznamu národních kulturních památek. Jsou to:  cisterciácký klášter v Oseku, pomník obětem katastrofy na dolu Nelson v Oseku, klášter františkánů v Kadani, kostel sv. Mikuláše v Lounech, hora Říp s rotundou sv. Jiří, Malá pevnost se hřbitovem v Terezíně, pole s pomníkem Přemysla Oráče ve Stadicích, zámky v Benešov nad Ploučnicí, v Libochovicích, v Ploskovicích, dále zámky Krásný Dvůr a Duchcov a kostel sv. Floriána v Krásném Březně.

Velikou skupinu mezi památkově chráněnými objekty v našem kraji tvoří památky církevní. Celkem jich je – včetně drobné architektury - více než dva tisíce, z toho 343 památkově chráněných kostelů, 15 klášterních areálů a 280 kaplí.

Zdaleka nejpočetnější je skupina památkově chráněných obytných a zemědělských staveb. Celkem jich je 2767 a patří sem mimo jiné 1612 domů, 447 chalup a 164 zemědělských usedlostí.

Méně početná je architektura hradní a zámecká. V Ústeckém kraji památkáři chrání 46 hradů, 108 zámků a 11 tvrzí. Stejně jako v případě sakrálních památkových objektů i u profánních jsou kromě celých areálů zámků na seznamech památkářů zpravidla zapsány i jednotlivé ohradní zdi, brány, zvonice atp., takže celkový počet památkově chráněných objektů zahrnutých mezi hradní a zámeckou architekturu čítá více než tisíc položek.

Veřejnosti téměř neznámou skupinu objektů chráněných památkáři tvoří archeologická naleziště a hradiště. V Ústeckém kraji je 21 hradišť, 15 tvrzišť a 4 archeologické lokality, mezi které patří také, v  kraji jediná, archeologická rezervace v Bílině.

Co se týče zasvěcení jednotlivých památkově chráněných kostelů, tak nejčastějším patronem – v jedenapadesáti případech – je Panna Marie. Zhruba o polovinu méně partocinií si v našem kraji mohou připsat sv. Petr a Pavel a sv. Václav. Sedmnáct kostelů je zasvěceno sv. Mikuláši a po šestnácti je kostelů sv. Jakuba a sv. Martina.

Naopak mezi památkově chráněnými sochami, kterých je v našem kraji 565, je nejčastěji - 169 krát - zastoupen sv. Jan Nepomucký. Dále je 32 soch Panny Marie, 20 sv. Václava a 24 sv. Floriána. Pieta se mezi chráněnými sochami vyskytuje 14krát.

O tom, že náš kraj je po kulturně-historické stránce velmi bohatý, svědčí i fakt, že je zde pět městských památkových rezervací, a to Kadaň, Litoměřice, Terezín, Úštěk a Žatec a vedle toho dalších 17 městských památkových zón. Ústecký kraj se může pochlubit také třemi vesnickými památkovými rezervacemi: Rumburk, Starý Týn, Zubrnice a 13 vesnickými památkovými zónami.

Veronika Kindlová

Tématické zařazení:

 » Zajímavosti