Nad Těškovem létal orel - Zajímavosti - Český Metropol

Zajímavosti

Nad Těškovem létal orel

Ikona

23. listopadu 2008, 19.10 | Rokycansko | Vidět orla, sokola, raroha či jejich křížence zblízka se nepoštěstí jen tak někomu. Díky úzké spolupráci myslivců, sokolníků a ochránců přírody tak mohli pozorovat tyto vzácné dravce účastníci sokolnického výcvikového dne, který se uskutečnil v Těškově na Rokycansku v honitbě Mysliveckého sdružení Jestřáb Těškov. Díky pochopení nejen členské základny, ale především ing. Víta Kleinhampla, Zdeňka Hrácha a Karla Veverky, tak mohli sokolníci i jejich svěřenci předvést tento zvláštní způsob lovu před zraky široké veřejnosti, která doprovázela sokolníky honitbou. A i když nebylo počasí ideální, zcela jistě nelitovali.

 

Sokolnictví je lov zvěře pomocí sokolnicky vedených dravců a sokolníci tedy lidé, kteří neloví puškou, ale loveckými dravci. Tento způsob lovu není nic nového. Vznikl někdy v dávné minulosti a přetrval již celá tisíciletí. Dravec se využíval jako účinný pomocník člověka. Avšak s vynálezem střelných zbraní upadlo sokolnictví v zapomnění. V dnešní době ale znovu ožívá a získává stále více příznivců, kteří jsou u nás sdruženi v Klubu sokolníků při Českomoravské myslivecké jednotě. Tak jako v dávné minulosti, i ti dnešní mají ve svém štítu, že neloví proto, aby získali kořist, ale pro všechno to krásné při lovu. Ostatně, kdo si myslí, že dravec uloví vše, na co zaútočí, ten se mýlí. Příroda obdařila rychlostí, bystrostí a obratností nejen dravce, ale i ostatní živočichy. Na sokolnicky vedených dravcích je možné sledovat, že se dravci podaří tak každý desátý útok. Na rozdíl od člověka má dravec se svou kořistí zcela vyrovnané šance. Oba – lovec i kořist – žijí vedle sebe a během vývoje se zdokonaluje lovecká schopnost dravce i obranné schopnosti kořisti. Dravci loví v prvé řadě živočichy nemocné, přestárlé nebo jinak oslabené. "Tím vykonávají pro populace druhů, které jim slouží za kořist, nesmírně důležitý úkol výběru a odstraňují biologicky bezcenné jedince. Cílem dnešního sokolnictví není jen lov, ale především ochrana a chov dravých ptáků, kteří jsou na vrcholu potravní pyramidy, a tudíž jsou nejvíce ohroženi. Ať se to některým lidem líbí či ne je důležité připomenout, že právě první odchovy a úspěšné reintrodukce či repatriace dravců do přírody mají na svědomí právě sokolníci. A za to jim patří velký dík," říká rokycanský ekolog Pavel Moulis.
Toto si podle něj členové ZO ČSOP v Rokycanech uvědomují a snaží se sokolníkům pomoci, vždyť i některé metody sokolnictví jsou úspěšně využívány v praktické ochraně přírody při realizaci programů ochrany biodiverzity.
Zajímá-li Vás tedy problematika dravých ptáků , přijďte mezi sokolníky nebo navštivte www.sokolnictvi.net.
Sokolnické středisko Rokycany pod vedením Mgr. Jana Kumbery díky pochopení MS Jestřáb Těškov uspořádalo své tradiční, v pořadí letos již třetí, setkání sokolníků. Sraz byl stanoven na desátou hodinu v útulné hospůdce na návsi v Těškově, která přijala sokolníky stejně vlídně jako místní myslivečtí přátelé. Po nezbytném občerstvení se sokolníci a početný doprovod vydal do honitby. Korona doprovázející sokolníky se svými loveckými dravci tak mohla obdivovat orla skalního, sokoly stěhovavé, rarohy velké i jejich křížence při lovech v honitbě MS Jestřáb Těškov, která hospodaří na 535 hektarech. O tuto krásnou honitbu, v níž převládá výskyt zvěře srnčí a černé, se aktivně starají všichni členové sdružení, jehož zázemí je v areálu lovecké chaty, který je současně zázemím i pro členy MS Jestřáb Břasy. Tento udržovaný areál skýtá i možnost kvalitního přátelského posezení včetně pořádání nejrůznějších mysliveckých akcí. Celý den strávený v honitbě se nesl v kamarádské atmosféře doprovázený mysliveckými tradicemi. Samozřejmou součástí bylo i slavnostní zahájení, představení dravců, povídání o nich i jejich výcviku. Úplný závěr pak patřil posezení v hospůdce na návsi a povídání o sokolnických i mysliveckých zážitcích a možnost koupě sokolnických potřeb, čehož využila většina přítomných.
A co dodat. Pouze v superlativech bylo od všech zúčastněných hodnoceno letošní sokolnické setkání v Těškově pořádané rokycanskými sokolníky. Významnou měrou pro zdárný průběh přispělo především svým přátelským přijetím MS Jestřáb Těškov. "Nám nezbývá, než-li tedy ještě popřát všem, aby se v přátelské a kamarádské atmosféře jaká panovala při této akci v Těškově setkávali i na dalších sokolnických a mysliveckých akcích," dodává Moulis.
 

Tématické zařazení:

 » Zajímavosti