V Mostě bude více zodpovědných majitelů psů - Zajímavosti - Český Metropol

Zajímavosti

V Mostě bude více zodpovědných majitelů psů

Ikona

22. října 2008, 20.28 | Most | Na dopravním hřišti v Mostě se konal II. ročník soutěže o pohár psí školy Punťa. Projekt Punťa je realizován od roku 2006. I v roce letošním tento projekt mezi mosteckými pejskaři zabodoval, do kurzů se jich přihlásilo 80. V období březen až říjen 2008 se účastníci mimo praktických nácviků se svým psem seznámili i s oblastí poskytování první pomoci při náhlých zdravotních obtížích psa, první pomoci při pokousání člověka psem, první pomocí při pokousání psa psem apod.

 

Součástí teoretické výuky bylo i seznámení chovatelů s Obecně závaznou vyhláškou Statutárního města Mostu o místních poplatcích, Obecně závaznou vyhláškou Statutárního města Mostu. Nevíme, kolik je v Mostě pejskařů pořádných a zodpovědných, ale se znalostí těch 80 nových účastníků můžeme potvrdit, že ti patří mezi ty zodpovědné a ohleduplné.

Během soutěže osmnáct absolventů letošních kurzů prošlo se svými psy různé dovednostní disciplíny, např. reakce psa na dav lidí, povely poslušnosti sedni, lehni, k noze, odložení psa apod.

Jednalo se o regulérní soutěž, proto výkony posuzovala porota. Přestože soutěžící byli ryzí amatéři, bylo jak na lidech, tak i na psech znát, že jsou si vědomi zdravé rivality. Porota tak neměla jednoduchý úkol při závěrečném posuzování. Po sečtení bodového hodnocení ale už bylo zcela jasno:

1. místo Blanka Tomečková, pes Max
2. místo Natálie Budská, pes Matýsek
3. místo Václav Gaertner, fenka Bonie

Sympaťák psí školy Punťa: Miroslava Nová, fenka Nella

Talent psí školy Punťa:Anna Komínková, fenka Evelína

Ze závěrečných slov hlavních strůjců projektu, preventistky MP Most Lucie Jungmannová a vedoucího psovoda Miroslava Kafky, tak i v neposlední řadě zástupců soutěžících jednoznačně vyznělo, že hlavní cíle projektu Punťa byly splněny.

A jaké cíle si vlastně tvůrci projektu dali?

Zvýšení zájmu mosteckých chovatelů psů o čistotu města, připomenutí povinností chovatelů psů ve městě (veterinární prohlídky, poplatky za psa apod.), snížení počtu volně pobíhajících psů, snížení počtu toulavých a opuštěných psů, zvýšení bezpečnosti občanů, zvýšení vědomí občanů o potřebách psů a jejich chovu ve městě.

Luboš Trojna

Tématické zařazení:

 » Zajímavosti