MUDr. Dagmar KOLÁŘOVÁ - Aktuality - Český Metropol

Aktuality

MUDr. Dagmar KOLÁŘOVÁ

Zdroj: Metropol

Odborný lékař pro choroby interní, plicní a manuální therapii
Komplexní medicína
NASA diagnostika /EKG -Vario - Dg/
WW diagnostika a terapie
Mitochondriální a myoskeletární med.
Specialista na F.R.M.
Epigenetická medicína
DRR-Protekce na buněčné úrovni

 

Encyklopedie světových osobností WHO IS WHO?:

 

 

MUDr. Kolářová Dagmar, M.D.

 

P.: zakladatelka a ředitelka M centra – centra anti-aging medicíny,Propagátorka komplexní medicíny, odborná lékařka pro choroby interní, plicní a manuální terapii, anti-aging, epigenetické, mitochondriální medicíny a FRM (fysiologická regulační medicína), biofrekvenční medicína nové generace

 

N.: Nový Jičín, 24.2.1960;

 

VP.: Krédo: Miluji lidi a miluji život!

¨

V..: 1979-81 studium na 2.MOLGMI – Moskva - ukončeno- LF UJEP – Brno. 1986 promoce v oboru všeobecné lékařství titul MUDr. 1989 atestace I. stupně z interního lékařství -Ostrava (jedna z nejmladších atestovaných lékařek v oboru vůbec). 1992 další atestace z oboru tbc a respiračních nemocí - Bratislava. V roce 2000 diplom celoevropské společnosti myoskeletární medicíny – Praha;

 

K.: Od roku 1986 pracuje jako lékařka – nejprve na akutních odděleních – NsP Nový Jičín. 1990-93 WOLÚRCH Tatranská Polianka (odb. léčebný ústav respiračních nemocí - hlavně astma bronchiale)

1993-96 NsP Valašské Meziříčí -odd. nemocí plicních a TBC a LDN

1996-NsP N.Jičín -zástupkyně primáře na odd.hematologie a transfusiologie

1997-2002 - Teplice n.B. ( největší kardiorehabilitační „lázně“ v ČR- neboť ji stále více přitahovala preventivní medicína ve formě primární či sekundární. Zde se blíže seznámila jak s možnostmi léčby a následné péče – rehabilitace, tak i s preventivními programy.)

V r. 2002 přijala nabídku pracovat v Německu: nejprve kardio- a neurorehabilitační klinika Schmannewitz,

2003-04 akutní klinika Kirchberg (klasické lůžkové odd., JIP, ARO, ambulance)

2004-06 ortopedická reha klinika Altenberg ( kde mimo „svých běžných ortopedických pacientů s převážně velmi časnou pooperační péčí“ byla jako atestovaná odborná internistka i garantem pro nemoci interní pro celou kliniku). Zde úzce spolupracovala i s čínským kolegou-odborníkem na TCM a nadále se vzdělávala i v „trochu jiné medicíně“ – ať už to jsou tradiční techniky východu (akupunktura, su-jok, Akabany …), pracovala na NASA programu (diagnostice celkového zdravotního stavu organismu založené na měření variability srdečního rytmu – diagnostice vyvinuté pro kosmický výzkum). Svou lékařskou praxi rozšířila i o CK (computerovou kineziologii - kde nejmodernější vědecké technologie jsou vynikajícícm způsobem propojeny s poznatky klasické ortopedie, rehabilitace, kineziologie, fyziologie, manuální medicíny a „východní medicínou“: jednotlivé meridiány, orgány …)

Nadále si prohlubuje i znalosti mitochondriální medicíny ( která je vskutku medicínou 3. tisíciletí – na subbuněčné úrovni pozitivně ovlivňuje celkový stav organismu a jeho adaptační mechanismy.)

Je i jednou z „průkopnic“ FRM (-fysiologické regulační medicíny- medicína „malých dávek“ optimalizující aktivitu „komunikačních molekul“) v ČR. Je členkou expertního týmu pro HHP systém (- využití principu andulace k podpoře regenerace buněk).

 

Po návratu do ČR si splnila svůj životní sen a v centru Prahy vybudovala své Mcentrum – centrum anti aging medicíny. 1. ordinace na světě se systémem CBG. 1.stálá ordinace mitochondriální medicíny a NASA diagnostiky v Evropě a 1. ordinace ve střední a východní Evropě využívající systém HHP Díky holistickému přístupu spočívajícímu v kombinaci medicíny tradiční konvenční, mitochondriální, myoskeletární, TCM, kinesiologie a FRM dosahuje zlepšení zdravotního stavu, které je možno i objektivně verifikovat (NASA dg, WW dg, CK, CBG, Akabany …).

 

 

2017 – Akademie fysiolog. Regul. medicíny

2017 – II. Diplom celoživotního vzdělávání

2016 – Oxford encyclopedia

2012 – I. Diplom celoživotního vzdělávání

2011 - Milano – evropský workschop F.R.M.

2009 –Who is who? - zápis do svět.encyklopedie osobností

2000 - Diplom společnosti myoskeltární medicíny Praha 1992 - Atestace z tbc a plicních nemocí - Bratilava SR + licence 1989 - Atestace I. stupně z interní medicíny -Praha ČR+ licence

1986 – zakončena medicínská studia a promoce UJEP Brno

 

Od r. 2011 pak reagovala na aktuální situaci dlouhodobého nedostatku odborných lékařů a působila v K.Varech (h.Dvořák, Thermal – 2011-13), po té jako jako primářka Valeo Praha, Medikushaus, plicní odd.nemocnice na Pleši a rehabilitace + LDN odd.Interna C.O. Praha.

 

Dále se vzdělává -a to nejen v klasické západní medicíně- je držitelkou nejen odborných licencí, ale i již 2. diplomu celoživotního vzdělávání ČLK a sleduje i nové trendy v medicíně - nově rozšířuje svoji praxi i o epigenetickou medicínu a nutriologii.

 

1.v ČR zahájila WW diagnostiku a terapii (neinvasivní komplexní biofrekvenční medicína nejnovější generace s neuvěřitelně přesnými výstupy a “intuitivní” léčbou - princip- když pomůžeme-necháme své tělo dělat svoji práci - dáme mu k tomu podmínky, tak jsme schopni spustit samoregeneraci organismu)

 

 

S.: Česká lékařská komora, Evropská Společnost FRM, Forum women, Altisa H.: medicína, kultura, sport, cestování, architektura, malba a fotografování JZ.: aktivně německy, rusky, slovensky, anglicky, pasivně polsky; E-Mail: ; Website: www.mcentrum.eu

Zdroj: Metropol

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Zdraví