Dodávka pitné vody v severních Čechách je plynulá a bezpečná - Aktuality - Český Metropol

Aktuality

Dodávka pitné vody v severních Čechách je plynulá a bezpečná

Teplice I Současná koronavirová situace zanechává v mnoha lidech různé otázky a obavy, zda jsou třeba dobře zajištěny dodávky energií a životně důležitých služeb. Severočeské vodovody a kanalizace a.s. ujišťují, že se nic nemění a ubezpečuj obyvatele, kteří jsou napojeni na veřejný vodovodní řad, že pitná voda dodávaná do domácností je hygienicky zabezpečená, a není tedy nutné se obávat šíření infekce pitnou vodou.

 

Při výrobě pitné vody z vody surové probíhají chemické procesy (například koagulace, filtrace, dezinfekce chlorem a UV zářením), při kterých jsou odstraněny viry a bakterie. Kontrola kvality vody probíhá intenzivně i v tomto období. Vzorkaři odebírají vzorky v úpravnách vody, ve vodojemech, minimalizují se jen odběry přímo v domácnostech u zákazníků, ale i ty se provádějí. V laboratořích nadále analyzujeme vzorky pitných i odpadních vod.

 

Zaměstnanci vodárenských společností pracují ve směnném provozu s minimalizací kontaktu. Společnost nastavila i systém „náhradníků“ pro případ, že by byl nakažen některý ze zaměstnanců. Všichni zaměstnanci jsou vybaveni ochrannými zdravotními pomůckami, aby mohli svou činnost bezpečně vykonávat. Po dobu nouzového stavu jsou uzavřena zákaznická centra společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, obchodní i technické oddělení. Zároveň nejezdí mobilní zákaznické centrum. U staveb a rekonstrukcí vodohospodářských objektů jsou od sebe striktně odděleni stavební a provozní pracovníci. 

 

KE KONTAKTU LZE VYUŽÍT ELEKTRONICKOU ČI TELEFONNÍ KOMUNIKACI.

Kontaktovat lze Severočeské vodovody a kanalizace a.s. elektronicky na e-mailové adrese , přes zákaznický účet na internetových stránkách nebo v mobilní aplikaci Voda SčVK.

Telefonní kontakt je 840 111 111 nebo 601 267 267.

 

Odběratelskou smlouvu i další dokumenty, kde je nutný podpis, lze vyřizovat korespondenčně s ověřeným podpisem prostřednictvím centrální poštovní adresy Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 00 Teplice.

 

Zástupci samosprávy a akcionáři i další partneři mohou využít kontakty na Severočeskou vodárenskou společnost, a to e-mail , datovou schránku 7egf9my, telefon 417 563 178 a poštovní adresu Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice.

 

 

Zdroj: Metropol / foto: archiv

Tématické zařazení:

 » Aktuality