Stejná práva i povinnosti pro všechny - Volby - Český Metropol

Volby

Stejná práva i povinnosti pro všechny

zdroj: KSČM

Ústí nad Labem | Ing. Hana Aulická Jírovcová, 36 let, Most, lídr kandidátky KSČM v Ústeckém kraji
V říjnových volbách do Poslanecké sněmovny PČR kandidujete opakovaně. Co se Vám v končícím období...

 

podařilo a v čem chcete pokračovat?
Od začátku působení v Poslanecké sněmovně jsem se začala věnovat především sociální oblasti, působila jsem také jako členka Sociálního výboru PS. Témat a okruhů bylo a je stále mnoho a i přes drobné úspěchy se stále nepodařilo prosadit některé zásadní věci, které vnímám jako opravdu potřebné pro naše občany.  
Podařilo se však například zajistit ve spolupráci s Ústeckým krajem a podporou Ministerstva zdravotnictví otevření třetí adiktologické ambulance pro děti a dorost v Ústí nad Labem, která by měla pomoci při řešení závislostí u dětí a nejedná se jen o drogy nebo alkohol. Nesmím zapomenout ani na důležitá, velmi intenzivní a někdy opravdu gradující jednání o schválení kompenzací pro horníky ze společnosti Severní Energetická, kde se zcela vážně sváděl boj o tak potřebnou pomoc. Nakonec se podařilo alespoň určitou adekvátní část prosadit a vládou schválit. 
Působím dlouhodobě i v orgánech Hospice Most a snaha o zlepšení financování vedla i touto cestou. Bohužel se nám zatím nepodařilo legislativně uchopit a schválit možné nástroje a změny, které by pomohly, ale je to jeden z dalších úkolů, ve kterém chci dále pokračovat. 
Zapomenout také nemohu na bezpočet jednání na Úřadech práce, Policie ČR nebo samospráv ve svém kraji a řešení zoufalé situace s nepřizpůsobivými a sociálně slabými občany.  Naši obyvatelé vnímají tuto skutečnost jako velkou nespravedlnost a cítí se utlačováni, vlastně jen díky tomu, že se snaží žít bezproblémově. Je to velký dluh především v našem regionu a kraji, zároveň je však velice těžké prosadit zásadní změny v zákonech. Je to vnímáno většinou jako regionální problém, který ostatní kraje nemají nebo jen ve velmi malém procentu. Dopady, které to přináší, nejsou tak zásadní jako například v našem kraji. 
Nesmím opomenout schválení námi předložené novely Exekučního řádu, který umožňuje odebrat  řidičský průkaz za neplacení výživného na dítě až do věku 26 let, které se soustavně věnuje studiu. Myslím, že je to velká pomoc právě v období největšího finančního zatížení v rodině a pokud druhý rodič neplatí výživné, stává se mnohdy denní studium pro rodiny nemožné. Bohužel neplacení výživného je jeden z častých jevů v naší společnosti a vymahatelnost je téměř nulová, což máme také v plánu změnit. Díky naší intenzivní podpoře se také podařilo navýšit mzdy pro zaměstnance v sociálních službách, na které přes velké boje dostaly kraje i finance. Připravovaný rozpočet na příští rok, ale opět nepočítá s tímto navýšením z roku 2016 a 2017, bude tedy opět otázka, jak se k této oblasti postaví nová vláda. 
Osobně podporuji charitativní akce na pomoc dětem v ústavní péči a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a i nadále chci v této činnosti pokračovat.
 Jsme regionem, který nabízí velké možnosti v oblasti průmyslu, turismu, sportovního využití nebo kultury, jsme na špičkové kvalitě v zajištění zdravotní péče. Vše je především díky velkému úsilí vedení kraje. Stále je ale před námi mnoho práce. Cítím velkou odpovědnost především za občany

Zdroj: KSČM

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Volby  

 » Politika