Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu silnice I/57 Krnov – SV obchvat - Moravskoslezský - Český Metropol

Moravskoslezský

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu silnice I/57 Krnov – SV obchvat

zdroj: ŘSD

Krnov | Ředitelství silnic a dálnic dnes zahájilo výstavbu silnice I/57 Krnov – SV obchvat. Silnice I/57 je součástí významné mezinárodní trasy Ostrava – Opava – Krnov – Bartultovice, vedoucí po silnicích I/11 a I /57 ke...

 

státním hranicím s Polskem. Trasa je navržena v souladu s územním plánem města Krnova. Vytíženost silnice se negativně projevuje právě v Krnově, kde je současný denní průjezd vozidel až 12 500 za 24 hodin. 
Po vybudování obchvatu na něj bude převedena podstatná část dopravy. Právě odklon dopravy z centra města je vzhledem k  současným vysokým dopravním intenzitám nezbytný. Pro aktivizaci budované průmyslové zóny Krnov – Červený Dvůr je navíc nutné vybudování obchvatu města Krnova s napojením na silnici I/45 ve směru Bruntál – Olomouc. Trasa obchvatu kříží přeložku silnice I/45. Pro stavbu „I/45 Krnov- hraniční přechod“ bylo vydáno územní rozhodnutí v roce 2002, ale stavba obchvatu získala v realizaci přednost, proto bylo nutné část stavby začlenit do stavby obchvatu.
Stavba obchvatu byla koordinována s několika připravovanými stavbami, např. „přípojkou vodovodu pro závod Kofola a.s.“, „revitalizací trati Opava východ – Olomouc hl. n“ a zejména s akcí „Protipovodňová opatření pod Krnovem, I. etapa“ kdy těleso komunikace v km 5,8 – 7,1 je tomu uzpůsobeno a bude sloužit zároveň jako protipovodňová hráz.
„Mezi přínosy právě zahajovaného obchvatu patří především zajištění plynulé a  bezpečné dopravy. Obchvat Krnova podstatně zkrátí jízdní dobu a povede ke snížení hluku a emisí přímo ve městě. Díky zvýšené bezpečnosti silničního provozu klesne počet dopravních nehod. Vybudováním obchvatu dojde také k vytvoření podmínek pro další rozvoj regionu, jako je výstavba nové průmyslové zóny,“ okomentoval zahájení výstavby obchvatu generální ředitel ŘSD Jan Kroupa.
Stavba je navržena ke spolufinancování v rámci Operačního programu Doprava 2014 - 2020 a bude spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Zdroj: ŘSD

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Doprava  

 » Kraje  » Moravskoslezský