Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu silnice I/58 Příbor - Skotnice - Moravskoslezský - Český Metropol

Moravskoslezský

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu silnice I/58 Příbor - Skotnice

zdroj: ŘSD

Příbor | Ředitelství silnic a dálnic dnes zahájilo výstavbu silnice I/58 Příbor – Skotnice, která zajistí odvedení dopravy z centra obce Skotnice a spolu s navazující akcí I/58 Mošnov – obchvat vytvoří kvalitní dopravní...

 

obsluhu letiště Leoše Janáčka Ostrava a průmyslové zóny Mošnov. 
„Navrhovaná stavba I/58 Příbor - Skotnice bude po uvedení do provozu plnit hned několik funkcí. Především se jedná o snížení dopravní zátěže na stávající silnici I/58, a to zejména v Prchalově a Skotnici, díky čemuž dojde v těchto obcích k výraznému snížení hluku i emisí“, okomentoval zahájení stavby generální ředitel ŘSD Jan Kroupa.
Významným přínosem takto vedené trasy silnice I/58 je co nejkratší dopravní napojení mezinárodního letiště Leoše Janáčka Ostrava na dálniční síť. Vnitrostátní význam spočívá především ve zkvalitnění dopravního napojení zájmového území s  ohledem na komerční využití ploch letiště a průmyslové zóny Ostrava-Mošnov.
Stavba je navržena ke spolufinancování v rámci Operačního programu Doprava 2014 - 2020 a bude spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Zdroj: ŘSD

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Doprava  

 » Kraje  » Moravskoslezský