U Velkých Karlovic začala letošní poslední velká silniční rekonstrukce - Zlínský - Český Metropol

Zlínský

U Velkých Karlovic začala letošní poslední velká silniční rekonstrukce

zdroj: Renata Janečková

Zlínský kraj | Poslední velkou investiční stavbou, kterou v tomto roce zahajuje Ředitelství silnic Zlínského kraje, bude rekonstrukce více než dva a půl kilometru silnice, která vede z Velkých Karlovic směrem na...

 

Soláň. Stavba za téměř 64 milionů korun bude spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu. Dokončena bude v roce 2018.
 
Předmětem díla je stavební úprava silnice II/481 v intravilánu a extravilánu obce Velké Karlovice. Začátek stavby se nachází v extravilánu v k. ú. Velké Karlovice, místní části Jezerné, konec stavby je u okružní křižovatky na konci silnice II/481 v obci Velké Karlovice. Celková délka řešeného úseku silnice je 2 677 metrů. Rekonstrukce silnice bude probíhat ve stávajícím směrovém vedení. Silnice získá jednotnou šířku 7,5 metru v extravilánu a 8 metrů v průjezdním úseku obce Velké Karlovice. Stavební úpravy silnice spočívají v odfrézování živičných vrstev v tloušťce 70 milimetrů, sanaci poruch v podkladní vrstvě a znovu položení ložné vrstvy v tloušťce 50 milimetrů a obrusné vrstvy tloušťce 40 milimetrů. V obou jízdních pruzích v šířce jednoho metru bude v celé délce provedena kompletní výměna konstrukce vozovky a stavební úpravy, případně doplnění nezpevněných krajnic.  Odvodnění bude zajištěno příčným spádem do silničních příkopů nebo nových uličních vpustí, zaústěných do nově budované kanalizace. V místě, kde se tok Jezerný přibližuje ke komunikaci, budou vybudovány tři nové opěrné zdi za účelem zabezpečení stability silničního tělesa. Součástí investiční akce je také kompletní přestavba mostu, který převádí silnici II/481 přes tok Vsetínská Bečva. Stávající most bude odstraněn a na jeho místě bude vybudován nový rámový most s předpjatou příčlí s délkou přemostění 25 metrů. Po dobu výstavby bude doprava vedena po mostním provizoriu.

Zdroj: Renata Janečková

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Doprava  

 » Kraje  » Zlínský