Protipovodňovou hráz v Kostelanech nad Moravou opravily Lesy ČR - Zlínský - Český Metropol

Zlínský

Protipovodňovou hráz v Kostelanech nad Moravou opravily Lesy ČR

zdroj: Lesy ČR

Zlín | Protipovodňovou hráz na pravém břehu Zlechovského potoka v Kostelanech nad Moravou ve Zlínském kraji loni zrekonstruovaly Lesy ČR za 1,8 milionu korun bez DPH. Obec je tak opět chráněna před...

 

záplavami.
Hráz poškozenou bobry rekonstruovaly Lesy ČR od loňského července do prosince. Na opravovaném úseku se vykácely dřeviny, z hráze i okolních pozemků byla odstraněna ornice, stejně jako panelové a betonové opevnění z vodní nádrže a břehů potoka. Odboural se také odběrný objekt včetně rozdělovací šachty a betonového výtokového objektu v nádrži a potrubí, které procházely hrází. 
„Hráz nyní chrání proti poškození bobrem poplastované drátěné pletivo,“ řekl Pavel Pernica z Lesů ČR, vedoucí správy toků pro oblast povodí Moravy. Patu hráze v nádrži i v korytě pokrývá na 40 až 60 cm rovnanina z lomového kamene. Dno koryta toku stabilizoval odběrný objekt pro slepé rameno řeky Moravy a tři dnové pásy z rovnaniny z lomového kamene. Hráz i okolní pozemky pokrývá humus, vše je oseto travní směsí. Lesy ČR současně opravily s finančním přispěním místní organizace rybářského svazu také odběrný objekt pro nádrže, slepá ramena řeky Moravy. 

Zdroj: Lesy ČR

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Kraje  » Zlínský