Pravoslavní věřící v Brně letos oslavili Vánoce v husitském chrámu - Jihomoravský - Český Metropol

Jihomoravský

Pravoslavní věřící v Brně letos oslavili Vánoce v husitském chrámu

7. ledna 2022, 11.58 | Brněnští pravoslavní věřící dnes oslavili narození Krista v azylu, který pro vánoční liturgie získali v husitském chrámu Spasitele. Do pravoslavného chrámu svatého Václava po sporech s vedením olomoucko-brněnské eparchie a odvolání kněze Jozefa Fejsaka nedocházejí. Chrám Církve československé husitské na Karáskově náměstí zaplnila více než stovka lidí včetně cizinců, mnozí přišli až po začátku liturgie, protože hledali cestu na nové místo. Liturgii vedl Fejsak, jemuž zůstala loajální velká část brněnských pravoslavných věřících.

 

Vedení eparchie, což je obdoba katolické diecéze, dění v brněnské duchovní obci a Fejsakovo počínání odsuzuje. Ostrá kritika, včetně obvinění z rozkolnictví, se opakovaně objevuje na webu eparchie.

 

"Nikdy v životě bych si nepomyslel, že na sklonku své pastýřské a duchovní služby pro blaho věřících a ke slávě naší svaté Církve budu svědkem tak nechvalných útoků na svou osobu. A nejen to, nikdy bych si nepomyslel, že v naší eparchii, v naší farnosti budou věřící takovým hanebným způsobem pronásledováni za svou svatou víru, lásku a oddanost svým věrným pastýřům," uvedl Fejsak ve vánočním slovu k věřícím.

 

Během loňského roku přišel Fejsak po desítkách let o možnost působit v chrámu svatého Václava, který formálně převzal vikární biskup Izaiáš. Právě Izaiáš fakticky řídí eparchii, zatímco pětadevadesátiletý arcibiskup Simeon vzhledem k věku a zdravotním problémům žije v ústraní.

 

K situaci se arcibiskup vyjádřil alespoň ve videu zveřejněném na webu eparchie. Na adresu Fejsaka uvedl, že se bojí jeho horlivosti a vznětlivosti. "Je příliš horlivý a neuváží, kde jsou hranice, co může kněz a co už patří jenom biskupovi," zaznělo ve videu. Záznam je upravený, otázky směrem k Simeonovi jsou nově namluvené, údajně kvůli špatné kvalitě původního záznamu.

 

Situace v Brně je patová, vedení eparchie pokládá Fejsaka za odvolaného, zatímco řada věřících jej stále vnímá jako svého kněze, kroky eparchie pokládají za neplatné a v minulosti marně usilovali o přímý přístup k arcibiskupu Simeonovi. Člen farní rady Michal Dvořáček věří, že situaci by mohl vyřešit posvátný synod tvořený arcibiskupy Česka a Slovenska. Členové brněnské obce si podle Dvořáčka přejí nápravu křivd a zastavení útoků proti svým duchovním

 

Zatímco katolíci slaví Vánoce v prosinci, ve většině pravoslavných církví se datum svátků narození Krista stanovuje podle juliánského kalendáře. Slavnostní liturgie tak připadá na gregoriánský 7. leden.

Zdroj: ČTK

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Kultura  

 » Kraje  » Jihomoravský