Kulturní tip: Podzimní a zimní koncerty z oblíbeného cyklu Bacha na Mozarta! - Jihomoravský - Český Metropol

Jihomoravský

Kulturní tip: Podzimní a zimní koncerty z oblíbeného cyklu Bacha na Mozarta!

zdroj: 2media.cz

Brno | Špičkový evropský soubor Czech Ensemble Baroque pod taktovkou Romana Válka už šestým rokem realizuje velký abonentní cyklus staré hudby Bacha na Mozarta! Novátorský počin nevšední formou...

 

přibližuje hudbu klasiků 17. a 18. století dnešnímu divákovi – od září 2017 do května 2018 se v Besedním domě, kostele sv. Janů a dalších prestižních prostorech v Brně uskuteční celkem 9 koncertů. 
Předprodej vstupenek a cenově zvýhodněných abonentek on-line v síti Ticketportal a v obvyklých předprodejních místech v Brně (Filharmonie Brno, TIC Brno, KIC Dům Pánů z Lipé). Více informací zde.
 
Bacha na Mozarta! Koncerty 6. abonentní sezóny v říjnu, listopadu a prosinci:  
17. 10., 19:30, Kostel sv. Janů – S. Capricornus: Jubilus Bernhardi  
Slovenské baroko – Samuel Capricornus: Jubilus Bernhardi 1660. Zazní výběr z 24 duchovních koncertů v podání Musica aeterna a Czech Ensemble Baroque Choir.
Samuel Capricornus (1628–1665) byl nejvýznamnější skladatel, který kdy v minulosti působil na Slovensku. Capricornus byl mimořádně nadaný a pilný, přestože žil pouze 37 let, zanechal po sobě velké množství skladeb mimořádné umělecké hodnoty. Nejzávažnější část jeho bratislavské tvorby, která byla při násilné rekatolizaci spolu s ostatními hudebninami zničena, je soustředěna ve sbírkách Opus Musicum a ve sbírce Jubilus Bernhard. 
 
8. 11., 19:30, Besední dům – Biber, Rittler: Requiem 
Moravské barokní kantáty – P. J. Rittler: Requiem Claudiae Imperatricis, H. I. F. Biber: Requiem in f moll
 
22. 12., 19:30, Besední dům – Schütz: Příběh o Kristu
H. Schütz: Magnificat, Historia Der Geburt Jesu, Die sieben Worte Jesu Christi am Kreuz, Warum toben die Heiden. Účinkují: Czech Ensemble Baroque, orchestr, sólisté a sbor.
Narození Ježíše Krista, stejně jako pašijový příběh a Kristova smrt na kříži, je zpodobněno v dílech velikánů světové hudby od Johanna Sebastiana Bacha, přes Bohuslava Martinů. V období baroka, kdy lidé vnímali účast na bohoslužbě jako duchovně kulturní komplex, se obřad více podobal – z dnešního pohledu – koncertnímu večeru. Zejména v metropolích, kde byly prostředky na zpěváky a hudebníky. Tak se například v nešporách objevovaly varhanní skladby, gregoriánský chorál, moteta a jejich jádro tvořily pašijové hry či oratoria, tedy zhudebněné biblické příběhy. Díla, ze kterých je sestaven program prosincového koncertu, jsou toho dokladem.
Schützova hudba je obecně vnímána jako pilíř německého hudebního baroka. Bachovy pašije a oratoria jsou postavena na těchto základech. Program tvoří dvě zásadní díla rámující život Ježíše Krista: Mystérium zrození a mystérium smrti. Předzvěstí narození je chvalozpěv Panny Marie, která jde pozdravit svou příbuznou Alžbětu. Symbolickým návratem do starozákonního příběhu a konečným poselstvím je potom velkolepé čtyřsborové moteto „Warum toben die Heiden“. 
 
O Czech Ensemble Baroque
Soubor tvořený orchestrem, vokálním ansámblem a sólisty v roce 1998 založil a dodnes vede význačný český dirigent Roman Válek. Členy jsou profesionální instrumentalisté a zpěváci z České republiky, Slovenska, Maďarska, Polska a Německa. Czech Ensemble Baroque se zaměřuje především na kantáty, opery, koncerty a symfonie převážně z období baroka a klasicismu v progresivním a svěžím podání. Široké žánrové rozpětí souboru mimo jiné dokládají jména výrazných osobností hudebního světa, které s Czech Ensemble Baroque spolupracovali a spolupracují: Adam Plachetka, Pavel Šporcl, Jean-Francois Lombard, Markéta Cukrová, Roman Janál, Ludmila Peterková… A také Vojtěch Dyk, se kterým se soubor před časem sešel při uvedení oceňované Bernsteinovy Mše.
Pozornost laiků i odborníků ansámbl získal velkým abonentním cyklem staré hudby BACHA NA MOZARTA!  a uváděním českých premiér děl světových skladatelů, jako je Vivaldi, Purcell, Mysliveček, Lully aj. Dlouhodobou soustředěnou pozornost věnuje objevování a restauraci díla významného českého rodáka F. X. Richtera – výsledkem je například nahrávka světové premiéry Requiem Es dur a pašijové oratorium Deposizione dalla croce pro Supraphon.

Zdroj: Simona Andělová

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Kultura  » Kultura  

 » Kultura  » Hudba  

 » Kraje  » Jihomoravský