ŘSD zprovoznilo silnici I/35 Valašské Meziříčí – Lešná, 3. etapa - Jihomoravský - Český Metropol

Jihomoravský

ŘSD zprovoznilo silnici I/35 Valašské Meziříčí – Lešná, 3. etapa

zdroj: ŘSD

Praha | Ředitelství silnic a dálnic dnes provoznilo za účasti generálního ředitele ŘSD Jana Kroupy stavbu I/35 Valašské Meziříčí – Lešná, 3. etapa. Předmětem stavby je přeložka silnice I/35 do nové trasy. Stavba je...

 

součástí připravovaného tahu silnice I/35 v úseku mezi dálnicí D48 (MÚK Palačov) a městem Valašské Meziříčí, který je budován jako přeložka stávající silnice I/35 Hranice na Moravě – Valašské Meziříčí.
„Význam celého tahu silnice I/35 v úseku Valašské Meziříčí – Lešná – Palačov spočívá v odklonu veškeré tranzitní dopravy ze stávající silnice I/35 mimo zastavěné území do zcela nové trasy a také k vytvoření podstatně kapacitnějšího propojení mezinárodního tahu E442 na hraniční přechod Horní Bečva – Makov,“ konstatoval generální ředitel ŘSD Jan Kroupa.
Dopravní zátěž stávající silnice I/35 v úseku od Hranic na Moravě po Valašské Meziříčí neúnosně zatěžuje obce, kterými prochází jako průtah (Hranice na Moravě, lázeňské město Teplice nad Bečvou, Černotín, Milotice nad Bečvou, Hustopeče nad Bečvou). Kromě dopravní zátěže jsou nevyhovujícími prvky také směrové vedení silnice I/35 a zejména její šířkové uspořádání. 
Vybudováním jmenované trasy dojde k napojení města Valašské Meziříčí, a tím i celé oblasti Valašska, na síť rychlostních komunikací a dálnic. 
Stavba je spolufinancována v rámci Operačního programu Doprava 2014 - 2020 z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
 
Data o stavbě
 
Hlavní trasa: délka 700 m
kategorie: S 24,5/100
Souběžná komunikace (Bynina – Mštěnovice): délka 1 700 m
plocha vozovek: 19 395 m2 
počet stavebních objektů: 59
 
Zhotovitel: ALPINE Bau CZ a.s., BÖGL a KRÝSL, k.s., SWIETELSKY stavební s.r.o. 
Projektant stavby: HBH Projekt spol. s r.o.
 
Cena stavby dle smlouvy: 640 mil. Kč (bez DPH)
Termín výstavby: 04/15 – 09/18
Zprovoznění hlavní trasy: 09/2017

Zdroj: ŘSD

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Doprava  

 » Kraje  » Jihomoravský