Jihočeský kraj přerozdělí v rámci kotlíkové dotace 200 milionů korun - Jihočeský - Český Metropol

Jihočeský

Jihočeský kraj přerozdělí v rámci kotlíkové dotace 200 milionů korun

zdroj: Radek Šíma

Jihočeský kraj | Dvě stě milionů korun má připraveno Jihočeský kraj na přerozdělení mezi zájemce o tvz. kotlíkovou dotaci. Ti se o tyto peníze určené na výměnu kotlů v rodinných domech mohou začít ucházet od...

 

18. ledna do 31. března do 14 hodin.
„Loni v září jsme si podali projekt do Operačního programu Životní prostředí na celkovou částku 300 milionů korun, což nám na ministerstvu životního prostředí v listopadu schválili. Uvedenou částku plánujeme rozdělit do dvou výzev. Pro tu první je vyčleněno 200 milionů a pro druhou, kterou plánujeme vyhlásit na podzim, 100 milionů korun. V případě velkého zájmu žadatelů o kotlíkovou dotaci jsme ale připraveni oněch 100 milionů operativně přesunout do výzvy prvé,“ upřesnil hejtman Jiří Zimola.
Dotační program na výměnu starých neekologických zdrojů za nové nízkoemisní podle hejtmana Zimoly reaguje na dlouhodobé znečišťování ovzduší z vytápění rodinných domů na jihu Čech, které jsou druhé v pořadí krajů co do počtu kotlů na pevná paliva. „To se samozřejmě negativně promítá do kvality vzduchu, který u nás dýcháme. A právě kotlíková dotace by měla pomoci tento stav zlepšit,“ dodal hejtman Zimola.
Ekologičtější kotel z evropských prostředků
„Jsem rád, že můžu i na jihu Čech zahájit kotlíkové dotace, kdy kraj začne přijímat žádosti o příspěvek na nový kotel od 18. ledna. Jedná se o revoluční možnost, kdy mohou občané jednotlivých regionů nyní poprvé v historii požádat o dotaci na nový, ekologičtější kotel z evropských prostředků, konkrétně z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. Tuto možnost se podařilo v minulém roce vyjednat ministerstvu životního prostředí s Evropskou komisí a na celé programové období máme pro kraje a jejich občany ve třech výzvách celkem 9 miliard korun. Tyto peníze by měly podle našich propočtů pokrýt výměnu až 100 tisíc starých neekologických kotlů, což zcela jistě přispěje k významnému zlepšení stavu ovzduší v celé České republice. Věřím, že zájem žadatelů o dotaci bude velký, protože s ohledem na zákon o ochraně ovzduší a zákaz používat kotle 1. a 2. emisní třídy od podzimu 2022 budou muset lidé v celé republice do té doby vyměnit celkem 350 tisíc emisně nevyhovujících kotlů. Kdo to nestihne z námi nabízených dotací v této, či dalších dvou výzvách, které pro kraje ministerstvo životního prostředí připravuje, bude muset nový zdroj vytápění ve své domácnosti zaplatit ze své peněženky,“ prozrazuje ředitel Státního fondu životního prostředí České republiky Petr Valdman.
Celková částka na výměnu kotle činí maximálně 150 tisíc
Cílem finanční podpory přidělované fyzickým osobám je výměna kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech za tepelné čerpadlo, kotel na pevná paliva či plynový kondenzační kotel. „Celková částka na výměnu jednoho kotle činí maximálně 150 tisíc korun,“ řekl náměstek hejtmana Jaromír Slíva s tím, že výše poskytnuté podpory se bude pohybovat v závislosti na typu výměny a na sídle žadatele od 70 do 85 %. Maximální výše podpory tak bude 127,5 tisíce korun. „O 70procentní podporu se bude jednat v případě pořízení kotle spalujícího pouze uhlí, o 75procentní podporu u kombinovaného kotle na uhlí a biomasu nebo plynového kondenzačního kotle a o 80procentní podporu při pořízení tepelného čerpadla nebo kotle pouze na biomasu,“ naznačil Slíva.
V případě, že se výměna kotle bude provádět v obci, která byla označena jako prioritní území, bude výše podpory navýšena o dalších 5 procent, tedy na 85. Seznam prioritních obcí je k dispozici na webových stránkách Jihočeského kraje..
Nárok na kotlíkovou dotaci bude umožněn fyzickým osobám zpětně od 15. července loňského roku. „Předpokladem je splnění všech podmínek stanovených ve vyhlášené výzvě,“ upozornil Zimola. Termín, do kdy bude muset být výměna provedena, bude podle hejtmana dohodnut s jednotlivými žadateli individuálně. Předpokladem je, že hlavní fáze výměny kotlů se uskuteční mimo topnou sezonu letošního roku.


Příjemce dotace si výměnu kotle napřed uhradí sám
Zájemce o dotaci nejprve zašle na krajský úřad žádost v elektronické podobě, kterou následně doplní papírovou formou. Veškeré dokumenty potřebné k podání žádosti nalezne na webových stránkách Jihočeského kraje v záložce Výzvy. Administrátorem kotlíkových dotací je oddělení evropské integrace. Na webu jsou pak uvedeny kontakty na příslušné pracovníky i další informace.
Financování kotlíkových dotací pak bude následovné. Příjemce si nejprve uhradí výměnu zdroje tepla sám, na krajský úřad předloží kopie všech dokladů a požadované dokumenty a následně mu bude vyplacena příslušná podpora. „Tento způsob jsme zvolili jako administrativně nejméně náročný a nejrychlejší,“ uzavřel Zimola.
Řídícím orgánem Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP) je Ministerstvo životního prostředí. Kraje získávají z OPŽP na základě podaného projektu evropskou dotaci, kterou pak už jako krajské prostředky dále rozdělují konečným příjemcům – domácnostem.

Zdroj: Radek Šíma

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Kraje  » Jihočeský