UJEP podepsala dohodu o spolupráci s Akademií věd ČR - Ústecký - Český Metropol

Ústecký

UJEP podepsala dohodu o spolupráci s Akademií věd ČR

zdroj: Pavlína Jáchimová

Ústí nad Labem/Praha | Rektor UJEP Martin Balej a předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová podepsali dohodu o spolupráci při uskutečňování doktorských studijních programů. UJEP je po Univerzitě Palackého...

 

v Olomouci druhou univerzitou, která tuto význačnou smlouvu s akademií uzavřela.
 
„Novela vysokoškolského zákona přinesla vysokým školám množství práce a úkolů, které poctivě a systematicky naplňujeme. Podepsání této významné dohody s Akademií věd ČR považuji mezi těmito úkoly za velmi významné, “ říká rektor UJEP Martin Balej.
 
Uzavíraná smlouva s Akademií věd ČR umožní UJEP navázat na stávající spolupráci při realizaci doktorského studia na Fakultě životního prostředí UJEP, ve studijním programu Ekologie a ochrana prostředí a oboru Environmentální analytická chemie. Tento obor je doposud uskutečňován na základě akreditace, kterou fakulta obdržela společně s Ústavem anorganické chemie AV ČR, v. v. i., v Řeži, a nově uzavíraná smlouva umožní, aby tato akreditace mohla být v nových podmínkách, které panují po novele zákona o vysokých školách, udělena oběma partnerům i na další roky.   
 
Garantem doktorského studia oboru Environmentální analytická chemie je prof. Pavel Janoš z Fakulty životního prostředí UJEP. Prof. Janoš se zabývá vývojem nových materiálů a technologií pro ochranu životního prostředí a hodnocením vlivů průmyslových a jiných činností na životní prostředí. V této oblasti spolupracuje na přípravě a řízení řady výzkumných a dalších projektů. Podílel se také na založení tzv. velké výzkumné infrastruktury NanoEnviCz či ústeckého Centra pro výzkum toxických látek v životním prostředí CADORAN. 
 
„Pro UJEP se jedná o prestižní doktorské studium. V letošním roce např. jeho student Ing. Daniel Bůžek získal prestižní ocenění Jean-Marie Lehna za chemii, které mu uděleno za výzkum léčby rakoviny,“ upozorňuje prorektorka pro studium UJEP dr. Alena Chvátalová.
 
Smlouva současně vytváří podmínky k tomu, aby mohla být stávající spolupráce rozšířena i na další fakulty UJEP a ústavy AV ČR. Přípravu těchto nových společných studií bude UJEP zajišťovat mimo jiné i s podporou evropských projektů zaměřených na rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů. Aktuálně je takto připravován společný doktorský studijní program Fakulty sociálně ekonomické UJEP a Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., s názvem Regulace a behaviorální studia. Vědecko-výzkumné aktivity obou institucí se prolínají v oblastech environmentální ekonomie, regulace a jejich dopad na klimatickou změnu, better regulation, behaviorální ekonomie, nová institucionální ekonomie a smart veřejná správa v oblasti ochrany životního prostředí

Zdroj: Jana Kasaničová

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Kraje  » Ústecký