Ministerstvo spravedlnosti zahájilo přípravy výstavby justičního areálu v Ústí nad Labem - Ústecký - Český Metropol

Ústecký

Ministerstvo spravedlnosti zahájilo přípravy výstavby justičního areálu v Ústí nad Labem

zdroj: MSp

Ústí nad Labem | Ministerstvo spravedlnosti startuje s dlouho očekávaným a odkládaným projektem justičního areálu v Ústí nad Labem. Ministerstvo dnes vyhlásilo zadávací řízení na zhotovitele projektové dokumentace...

 

nového justičního areálu. 
Ten v příštích letech poskytne soudcům lepší pracovní podmínky a technické zázemí, navíc vyřeší akutní kapacitní problémy. Jednotná adresa více institucí bude výhodná také pro účastníky řízení.
V rozsáhlém komplexu nového areálu bude sídlit hned několik institucí - krajský a okresní soud se státními zastupitelstvími, Probační a mediační služba, dislokované pracoviště Ministerstva spravedlnosti nebo ústecký Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Celkové náklady na nový justiční areál ve čtvrti Bukov jsou předpokládány ve výši 1,7 mld. korun. 
„Současné budovy kapacitou dávno nestačí, navíc jsou ve špatném stavu a v záplavové zóně. V případě povodní by se spisy musely stěhovat do vyšších pater. Nový justiční areál konečně přinese odpovídající a důstojné zázemí pro výkon soudnictví a sloučí roztříštěná pracoviště ústeckých justičních složek do jednoho objektu. Pro severočeské soudy to bude znamenat dostatek soudních síní a zázemí pro všechny pracovníky soudu, což přispěje ke zrychlení vyřizování soudních sporů,“ říká ministr spravedlnosti Robert Pelikán. 
O stavbě nového justičního areálu se hovoří přes deset let, teprve současná vláda v loňském roce odsouhlasila poskytnutí chybějících finančních prostředků nezbytných pro realizaci projektu. 
„Na nový justiční areál čeká severočeská justice velmi dlouho. Počet soudních síní nestačí a rekonstrukce stávajících budov se ukázala kvůli stálé hrozbě povodní jako nereálná. Vyhlášení zadávacího řízení na projektanta stavby proto jednoznačně vítám, neboť znamená odstartování konkrétních kroků směřujících k výstavbě areálu, který již nutně potřebujeme,“ dodává předseda Krajského soudu v Ústí nad Labem Luboš Dörfl.
Časový harmonogram Ministerstva spravedlnosti počítá s tím, že projektová dokumentace areálu, kterou vypracuje vítěz zadávacího řízení, bude hotová na přelomu let 2018 a 2019. Výstavba areálu by měla být zahájena v roce 2019. 

Zdroj: MSp

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Kraje  » Ústecký