Výstavu k desetiletí Krajské zdravotní si zájemci mohou prohlédnout v teplické nemocnici - Ústecký - Český Metropol

Ústecký

Výstavu k desetiletí Krajské zdravotní si zájemci mohou prohlédnout v teplické nemocnici

zdroj: KZ

Teplice | Po nemocnicích v Děčíně a Chomutově mohou v tomto týdnu vidět putovní výstavu k desetiletí Krajské zdravotní, a. s., také návštěvníci teplické nemocnice. Ve vstupním vestibulu polikliniky výstava na 20...

 

panelech představuje významné momenty z desetileté historie Krajské zdravotní, a. s., jež je v současnosti největším poskytovatelem zdravotní péče v Ústeckém kraji a patří mezi největší zdravotnická zařízení v České republice.
"Je důležité poděkovat Ústeckému kraji, který je jediným akcionářem společnosti, protože to, co se podařilo za deset let v rámci Krajské zdravotní vybudovat a investovat, je jeho velkou zásluhou. Samozřejmě na tom má významný podíl i management a pracovníci všech nemocnic. Výstava dokladuje, co se povedlo za deset let uskutečnit. V teplické nemocnici se začaly budovat nové operační sály a budeme v ní dále investovat. Poděkování patří vám všem. Popřáli bychom, aby i tato výstava měla úspěch, aby se lidé sami přesvědčili na vlastní oči, že Krajská zdravotní je tu pro ně a má jim co nabídnout," řekla při zahájení výstavy Jitka Hanousková, členka představenstva Krajské zdravotní, a. s. 
Generální ředitel společnosti Ing. Petr Fiala připomněl, že Krajská zdravotní měla od začátku své příznivce i odpůrce. "Doufám, že příznivců sdružení více nemocnic je převaha a bude jich dále přibývat, protože výhody jsou zřejmé. Bez již zmiňované podpory ze strany jediného akcionáře, Ústeckého kraje, bychom například nové operační sály stavět nemohli. A je tu práce víc než dost. Zhruba v polovině listopadu v teplické nemocnici začne výstavba nízkoprahového urgentního příjmu, s jejíž myšlenkou přišel zdejší ředitel zdravotní péče MUDr. Tomáš Hrubý, který je anesteziologem a má tak k problematice nejblíž. Chci ale zdůraznit: můžeme stavět, můžeme opravovat, můžeme kupovat techniku, ale bez lidí - lékařů, sester, dalšího zdravotnického personálu a dalších profesí, by Krajská zdravotní, a tedy ani teplická nemocnice, fungovat nemohla. Takže ode mě ještě jedno poděkování personálu a ať se vám daří," uvedl ve svém vystoupení Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.
"Chtěl bych především poděkovat Ústeckému kraji a představenstvu za podporu teplické nemocnice. Jsem rád, že po úvodních letech existence Krajské zdravotní, kdy převážná část investic směřovala spíše do přístrojového vybavení, začaly i stavební investice. Zahájila je revitalizace plochy před poliklinikou, pokračují výstavbou pavilonu pro operační sály a urgentního příjmu. Naše vize v tomto ohledu pak směřuje k porodnici, k intenzivní péči a ke spoustě dalších projektů. Chceme dospět k tomu, aby ta teplická byla moderní, úspěšnou okresní nemocnicí v rámci Krajské zdravotní, poskytující vysoce kvalitní péči, s několika excelentními pracovišti, a následnou péči navazující na vysoce specializovanou péči, převážně lokalizovanou v ústecké Masarykově nemocnici," přiblížil MUDr. Tomáš Hrubý, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Teplice, o. z. 
Krajská zdravotní, a. s., vznikla 1. září 2007 transformací pěti nemocnic do jednoho celku. O vytvoření této zastřešující společnosti rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje. Transformace přinesla významnou změnu zabezpečení zdravotní péče v Ústeckém kraji. Ústecký kraj je jediným akcionářem Krajské zdravotní, a. s. Ve věcech jediného akcionáře rozhoduje v působnosti valné hromady společnosti Rada Ústeckého kraje.
Pět nemocnic, spadajících v době před transformací coby samostatné subjekty pod kompetenci Ústeckého kraje, se z příspěvkových organizací stalo odštěpnými závody Krajské zdravotní, a. s. Konkrétně se jedná o Nemocnici Děčín, Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, Nemocnici Teplice, Nemocnici Most a Nemocnici Chomutov. S ohledem na geografické rozmístění v regionu tvoří nemocnice Krajské zdravotní, a. s., páteřní osu zdravotnických zařízení pro celý Ústecký kraj.
 
Putovní výstava k deseti letům Krajské zdravotní, a. s, bude dále k vidění: 
 
9. 10. až 15. 10. v Nemocnici Most, o. z. - budova "B" chodba za modrým salónkem 
16. 10. až 2018 v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z. - budova "B", atrium v přízemí 

Zdroj: KZ

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Kraje  » Ústecký