Bílina má možnost koupit byty v problémových lokalitách - Ústecký - Český Metropol

Ústecký

Bílina má možnost koupit byty v problémových lokalitách

zdroj: Město Bílina

Bílina | V současné době je v Bílině v nabídce k prodeji bytový fond, který obsahuje zhruba 500 bytů. Nabízený bytový fond je momentálně jak v držení různých společností, tak soukromých osob a v naprosté většině...

 

je využíván k sociálnímu bydlení, jehož nájemníci jsou trnem v oku všech obyvatel Bíliny. 
Město by vykoupením bytů mohlo do budoucna získat kontrolu nad užíváním těchto bytů i nad přílivem problémových obyvatel. „Problematikou se zabýváme řadu měsíců. Příprava je náročná, protože musíme zhodnotit mnoho různých aspektů pozitivních i případných negativních dopadů tohoto rozhodnutí. Nezávislou společností jsme si nechali vypracovat podrobnou strategii, která je nyní k dispozici radním i zastupitelům,” uvedl starosta města Oldřich Bubeníček.
Z dokumentu společnosti vyplývá, že by město k odkupu mělo přistoupit a bytový fond dále rozšiřovat, a to nejen kvůli kontrole nad nájemníky, kteří by se uživateli bytů mohli stát pouze za jasně daných pravidel, ale i kvůli skladbě obyvatel či z důvodu navýšení cen všech nemovitostí v Bílině. Dokument, který obsahuje sociální i ekonomický dopad této transakce, se zabývá rovněž financováním, včetně návratnosti investice. „Výsledek je otázkou budoucích let, je však zapotřebí na tom pracovat a hledat možnosti, díky kterým se Bílina zbaví své pověsti. My nyní uděláme vše pro to, abychom do města vrátili klid, bezpečí a nálepku dobré adresy,” dodal starosta.
Nabízený bytový fond je z převážné většiny na Teplickém předměstí, dále v SUNNu a Sídlišti Za Chlumem. Další bytové jednotky, které jsou na území našeho města k sociálnímu bydlení zneužívány, se vytipovávají.

Zdroj: Město Bílina

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Kraje  » Ústecký