Operační sály v litoměřické nemocnici jsou připraveny pro pacienty - Ústecký - Český Metropol

Ústecký

Operační sály v litoměřické nemocnici jsou připraveny pro pacienty

zdroj: Metropol

Litoměřice | Slavnostním otevřením dne byl dnes ukončen projekt „Modernizace centrálních operačních sálů Městské nemocnice v Litoměřicích“, na která získala litoměřická nemocnice dotaci z Regionálního...

 

operačního programu Severozápad (ROP). V rámci tohoto projektu proběhla jak stavební modernizace prostor centrálních operačních sálů, tak i dodávka nových přístrojů.
Slavnostního otevření se zúčastnili jak představitelé vedení nemocnice, jednotlivých oddělení, zřizovatele, tedy Města Litoměřice, zástupci ROP, dodavatelů a řada dalších významných hostů. 
Všechny přítomné přivítal Ing. Radek Lončák, MBA, předseda Správní rady, který představil rozsah projektu modernizace operačních sálů a seznámil s jeho finanční stránkou. Starosta Litoměřic Mgr. Ladislav Chlupáč poté ve svém proslovu vyzdvihl objem investic nemocnice v posledním roce a jeho přínos pro obyvatele města a okolí. „Váš projekt je jedním z těch, u kterých nelze zpochybnit potřebnost a u kterých je již nyní garantována udržitelnost. Zde můžeme na vlastní oči vidět, že na konci velkého množství administrativních úkonů, které dotace provází, je konkrétní výstup, který někomu poslouží,“ navázala ředitelka ROP Bc. Jana Havlicová, která zároveň přidala poděkování za bezproblémovou spolupráci nemocnice s úřadem v průběhu projektu. Vrchní sestra centrálních operačních sálů Marta Ševicová poté vyjádřila velké poděkování personálu operačních sálů, který po celou dobu modernizace podával plný výkon, i když v omezených pracovních podmínkách. „Přeji všem, aby se jim v těchto modernizovaných prostorách a s novými přístroji dobře pracovalo,“ dodala závěrem. Předseda dozorčí rady nemocnice MUDr. Miroslav Jiránek vyzdvihl důležitost pracoviště operačních sálů pro celou nemocnici a potřebnost všech, kteří se na jejich chodu podílí. Po poděkování všem zúčastněným za vložené úsilí do úspěšné realizace projektu dodal, že po téměř dvaceti letech provozu si tyto sály modernizaci rozhodně zasloužily.
Celý projekt probíhal ve dvou etapách. V rámci první části byla do nemocnice dodána část přístrojové techniky v hodnotě téměř 23 miliónů korun vč. DPH. Ve druhé etapě projektu byl nakoupen zbytek požadovaných přístrojů v hodnotě 11 miliónů korun s DPH a zároveň byla realizována stavební rekonstrukce prostor operačních sálů, a to tak, že operativa nemusela být přerušena ani omezena. Stavební práce probíhaly ve dvou cca tříměsíčních fázích, kdy se vždy na jedné polovině sálů pracovalo, a na druhé polovině probíhala operativa. Po dokončení první poloviny sálů se stavební práce přesunuly do dosud používané části a operativa byla přesunuta do již zrekonstruovaných prostor. Uzavření poloviny sálů si zároveň vyžádalo přesun části operativy do záložních operačních sálů v pavilonu E, aby nedošlo k žádným omezením a projekt se dotkl pacientů v co nejmenší možné míře. Náklady na stavební část projektu dosáhly výše 11 miliónů korun vč. DPH. 
Konečná celková hodnota projektu dosáhla výše téměř 46 miliónů korun uznatelných nákladů, z čehož 39 miliónů představuje dotace ROP a 7 miliónu korun činí spoluúčast nemocnice.

Zdroj: Naděžda Křečková

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Kraje  » Ústecký  

Poslat článek

Nyní máte možnost poslat odkaz článku svým přátelům:

Váš e-mail:

(Není povinný)

E-mail adresáta:

Odkaz článku:

Vzkaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření