Hejtman Bubeníček: CPI Parku Žďárek rád popřeji podnikatelský zdar - Ústecký - Český Metropol

Ústecký

Hejtman Bubeníček: CPI Parku Žďárek rád popřeji podnikatelský zdar

zdroj: archiv Metropolu

Ústí nad Labem | Začíná se blýskat na lepší časy. Po hubených letech, vyvolaných celosvětovou hospodářskou krizí, přicházejí i do Ústeckého kraje noví investoři, kteří pomohou regionu snížit vysokou...

 

nezaměstnanost. Jedním z nich je i CPI Park Žďárek, který chce nedaleko Libouchce postavit areál pro skladování a kompletaci zboží a zaměstnat 1300 lidí, to všechno bez jakýchkoli investičních pobídek. Svůj záměr se rozhodl realizovat v blízkosti dálnice D8 a dát tak šanci lidem bez práce nejen z Ústecka, ale i Děčínska a Teplicka. Hejtmana ÚK Oldřicha Bubeníčka jsme se zeptali, jak tuto investici ve východní části regionu vnímá a zda ji podporuje.
Ústecký kraj se ve statistikách nezaměstnanosti dlouhodobě bohužel pohybuje na nejvyšších příčkách proti republikovému průměru. Proto si za hlavní cíl stanovil Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje dosáhnout v do roku 2020 alespoň republikové průměrné míry nezaměstnanosti. V pololetí roku 2014 dosáhl náš kraj hodnoty míry nezaměstnanosti 10,8 %, zatímco republikový průměr činil 7,4 procenta. Podpora zaměstnanosti je tedy logickou prioritou kraje.
Musím však podotknout, že vznik každého nového pracovního místa nemá pro dlouhodobou udržitelnost stejný význam. Budeme sice vítat nové investice, při jejichž výstavbě se uplatní firmy se zaměstnanci rekrutující se z našeho kraje, ale výstavba investice jednou skončí a investor musí zaručit, že jeho stálí zaměstnanci budou mít práci po dobu minimálně pět až deset let. I po skončení doby eventuálních investičních pobídek.
Investice, nebo chcete-li nové výrobny, by měly pro náš kraj také znamenat vyšší podíl kraje na hrubém domácím produktu. Domnívám se, že produkce hmotných statků je v ekonomickém hodnocení přínosnější, než investice do logistiky, infrastruktury, obslužnosti a služeb. Samozřejmě si všech záměrů, které přinesou vznik nových pracovních míst, vážím, ale preferenci mají proto ti investoři, kteří ve svých provozech zajistí i zlepšení ekonomické pozice kraje. Připomenu jen pravidla rozpočtového určení daní pro krajský rozpočet…
Abych se však vrátil k podstatě otázky. Záměr společnosti CPI na vybudování logistického areálu je postaven na výhodě umístění v blízkosti dálnice D8 směrem od krajského města k německým sousedům. Prosazení záměru nebylo jednoduché. Přál bych si, aby záměr přinesl investorovi naplnění očekávání, přínos projektu ve vzniku 1 300 pracovních míst pomůže splnit cíle krajského paktu zaměstnanosti. Investor nového záměru by měl rovněž hlasitě podpořit úsilí Ústeckého kraje o dokončení úseku dálnice D8 přes České středohoří, protože bez tohoto předpokladu by mohl jeho investiční záměr dostat výrazné trhliny…
Investor, společnost CPI, se do záměru pouští bez žádostí o investiční pobídky, toho si cením. Až se jim záměr podaří, rád jim popřeji podnikatelský zdar.

Zdroj: ctk.cz

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Kraje  » Ústecký