Nové operační středisko Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje otevřeno - Ústecký - Český Metropol

Ústecký

Nové operační středisko Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje otevřeno

zdroj: Zbyněk Šebesta

Ústecký kraj | Slavnostní uvedení Zdravotnického operačního střediska Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje do provozu proběhlo 16. června v areálu ZZS v Ústí nad Labem – Severní Terase. Přítomni...

 

byli hejtman Oldřich Bubeníček, jeho první náměstek Stanislav Rybák, ředitel ZZS Ilja Deyl, představitelé složek Integrovaného záchranného systému ÚK  a další hosté.   
Objekt  ZOS byl vybudován z finančních zdrojů Ústeckého kraje za téměř 18 milionů korun. Technické vybavení střediska v hodnotě 44 milionů korun bylo pořízeno z projektu „Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného záchranného systému“ realizovaného v rámci Integrovaného operačního programu. Spoluúčast 15% hradil Ústecký kraj.  Pracoviště je vybaveno nejmodernější dostupnou technikou, která umožní zlepšení poskytování služeb ZZS pro občany na území celého kraje.
Nové operační středisko nahradí stávající ZOS v Ústí nad Labem působící v nedostatečných prostorech. Moderní vybavení operátorům střediska umožní efektivnější a rychlejší příjem tísňových výzev a přehlednější operativní řízení výjezdových skupin ZZS ÚK. Realizací nového střediska bylo také dosaženo nutného zřízení jednotného operačního střediska pro příjem tísňových výzev z celého kraje a sloučení stávajících pracovišť, která dosud působila v Ústí nad Labem a v Mostě. Pracoviště ZOS řídí 43 pozemních výjezdových skupin Rychlé lékařské pomoci a  Rychlé zdravotnické pomoci,  které vyjíždějí z 21 výjezdových základen rozmístěných po celém Ústeckém kraji a jednu výjezdovou skupinu Letecké zdravotnické záchranné služby situovanou v Ústí nad Labem. Ročně ZOS přijme, vyhodnotí a vyřeší více než 165 tisíc tísňových volání, tj. v průměru asi 19 přijatých tísňových volání za hodinu. Na základě těchto tísňových volání je následně realizováno více než 75 tisíc výjezdů krajských záchranářů ročně. Počet přijatých tísňových volání i počet realizovaných výjezdů ZZS každý rok narůstá.
Zdravotnické operační středisko je celokrajským pracovištěm operačního řízení ZZS pracujícím v nepřetržitém režimu a provádějícím zejména příjem a vyhodnocení tísňových volání na lince 155, vydávání pokynů výjezdovým skupinám ZZS na základě přijatých tísňových výzev, poskytování telefonických instrukcí volajícím k zajištění první pomoci do příjezdu výjezdové skupiny ZZS na místo události, spolupráce s operačními středisky integrovaného záchranného systému atd. V běžném provozu bude v denní směně 8 pracovníků ZOS v noční směně pak bude 5 pracovníků ZOS. 

Zdroj: OMK

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Kraje  » Ústecký  

 » Zdraví  » Zdraví