Dálkové vytápění Ledvic teplem je Projektem roku 2013 - Ústecký - Český Metropol

Ústecký

Dálkové vytápění Ledvic teplem je Projektem roku 2013

zdroj: Ota Schnepp

Severní Čechy | ČEZ Teplárenská, a. s., ze Skupiny ČEZ má další křišťálový komín do své sbírky. Na Dnech teplárenství a energetiky v Hradci Králové byla totiž jednoznačně za Projekt roku 2013 v kategorii „Rozvoj...

 

soustav zásobování teplem“ označena teplofikace Ledvic prostřednictvím centrálního zásobování teplem. Vedení společnosti převzalo ocenění z rukou předsedy výkonné rady Teplárenského sdružení ČR Mirka Topolánka. 
 
„Je to pro nás veliké překvapení, již totiž máme dva křišťálové komíny z posledních let. Předpokládali jsme proto, že tentokráte se usměje štěstí na naše kolegy z jiných teplárenských společností. Na druhou stranu je to důkazem, že naši práci děláme dobře a že centrální zásobování měst a obcí teplem má stále více budoucnost. Je totiž zárukou stabilních a kvalitních dodávek tepla a komfortu všech nabízených služeb souvisejících se zásobováním teplem. Zároveň je to pro nás i veliká výzva, abychom v započatém trendu pokračovali a rozvíjeli ho dál jak ke spokojenosti našich současných, tak i dalších potenciálních odběratelů,“ říká Vladimír Gult, generální ředitel ČEZ Teplárenské.

Jak ještě dodal, vloni dostala společnost křišťálový komín za Projekt roku 2012, konkrétně za realizaci napojení města Bíliny na dálkové vytápění z Elektrárny Ledvice. Již v roce 2010 byl pak nejvyšší známkou oceněn severomoravský projekt „Vyvedení tepla z Elektrárny Dětmarovice a nová soustava zásobování teplem v Bohumíně“. Ten patřil i mezi oceněné projekty desetiletí 2001 – 2010, kdy skončil na 2. místě v hlasování novinářů, na 2. místě v hlasování veřejnosti a na 3. místě v hlasování odborníků. Na Moravě úzce spolupracovala ČEZ Teplárenská s městem Bohumínem, v případě severočeských projektů to byla města Bílina a Ledvice.

Konkrétně do posledně jmenovaného města byl z Elektrárny Ledvice vyveden nový tepelný napáječ, který se rozděluje do uličních větví, přičemž jednotlivé objekty jsou napojeny domovními přípojkami. V každém připojeném domě je umístěna kompaktní objektová předávací stanice. Tím došlo k nahrazení neekologických individuálních způsobů vytápění. Zatímco ve městě dochází ke snížení emisí prachu o 7,6 tuny, elektrárna vypustí navíc jen 100 kg prachu při výrobě tepla pro Ledvice. Ekologicky čistá a spolehlivá dodávka tepla tak naplňuje jedno z hlavních opatření iniciativy pod názvem Stop prach - zlepšení životního prostředí. Hlavními aktéry iniciativy jsou obce a města v blízkosti Lomu Bílina a Skupina ČEZ, tedy Severočeské doly, Elektrárna Ledvice a ČEZ Teplárenská.

„Na systém dálkového vytápění ve městě Ledvice je napojeno 100 objektů, 29 jich je městských, včetně 21 bytových domů, a připojeno bylo i 71 rodinných domů. Předpokládaná roční dodávka tepla je 10 500 GJ. Výrazně se hlavně zvýšilo uživatelské pohodlí napojených domácností, neboť jim odpadají starosti s nákupem, manipulací a ukládáním uhlí či palivového dřeva a také s likvidací popela. Všichni odběratelé mají navíc i možnost individuálního nastavování parametrů topení v jednotlivých odběrných místech, a to na základě pouhého telefonátu na dispečink. Všichni rovněž zaznamenají úsporu energie, jelikož už nemusí zdroj tepla ohřívat na maximum a vydávat tak z něj největší výkon. Nyní ho mají nastavený tak, že plně postačí k ohřátí místnosti na požadovanou teplotu v závislosti na venkovní teplotě,“ poznamenal k tomu Petr Hodek, obchodní ředitel ČEZ Teplárenské.

Jak uvedla starostka Ledvic Zdeňka  Fritscherová, ona osobně je s novým druhem vytápění spokojena. Podle ní jsou vesměs pozitivní i ohlasy lidí, jejichž domácnosti jsou na centrální zásobování teplem z nedaleké elektrárny napojeni. „Konkrétně my jsme dříve topili elektřinou, takže pro nás je to nyní efektivnější, cenově levnější a navíc máme doma i větší teplo. Rovněž jsem zaznamenala, že těm, co jsou napojeni na teplofikaci, se už nelíbí, když z jiných komínů se táhne kouř a podle toho, co ostatní spalují, i zápach. Ptají se mne, co s tím jako město hodláme dělat. Bohužel jim musím vždy odpovědět, že nic jelikož je jen na rozhodnutí lidí, jaký druh vytápění svých domovů si zvolí,“ podotýká starostka. Podle ní se ovšem teprve po ročním vyúčtování ukáže, kolik která domácnost ušetří a zda budou i ostatní stejně spokojeni jako ona. „Samozřejmě všichni se nejdříve musí pořádně naučit vše ovládat a správně reagovat na venkovní teploty a podobně. Jsme tady od toho, abychom všem poradili, případně se s ČEZ Teplárenskou dohodli na nějakém dalším informačním zaškolení, jako tomu bylo během realizace projektu.“

Soutěž Projekt roku pravidelně vyhlašuje Teplárenské sdružení ČR, které rovněž nominuje do jednotlivých kategorií vybrané projekty. Jejím smyslem je seznámit nejen odbornou, ale i laickou veřejnost s nejzajímavějšími projekty v oblasti dálkového zásobování teplem a chladem, kterých vzniká každoročně v České republice celá řada a většinou jsou brána jako samozřejmost vyplývající z dané situace. „Modernizují se tak, případně rekonstruují i nově budují zdroje tepla, rozvodné sítě a zařízení u koncových odběratelů. Proto již v roce 2002 Teplárenské sdružení ČR poprvé vyhlásilo soutěž realizovaných projektů v soustavách zásobování teplem. Kromě výše uvedené kategorie do ní letos patří ještě další dvě: „Rozvoj a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie“ a „Snížení tepelných ztrát a přechod na efektivnější horkovodní rozvody. Zvláštního ocenění pak ještě získává Počin roku 2013,“ uvedl Pavel Kaufmann, tiskový mluvčí Teplárenského sdružení České republiky.
 
Přihlášené projekty musí podle něj splňovat určité podmínky. Jejich přínosem musí být například zvýšení účinnosti při využití primárních energií, diverzifikaci paliv a využití druhotných a obnovitelných zdrojů energie. Dalšími jsou snížení spotřeby fosilních paliv, snížení závislosti na dovozu paliv využíváním domácích zdrojů, snížení emisí skleníkových plynů, zejména CO2. Důležité jsou také efektivní zásobování energií, zajištění tepelné pohody bytových prostorů či energetických potřeb pro služby a průmysl. „Projekt ČEZ Teplárenské pochopitelně výše uvedené ve své kategorii splňoval do posledního detailu. Proto mu bylo i uděleno prestižní ocenění Projekt roku 2013,“ uzavřel Pavel Kaufmann.
 
Souhrnně bylo v uplynulých 11. ročnících na Projekt roku nominováno celkem 92 projektů.
Ocenění Projekt roku získalo 36 z nich. Počinů roku bylo zatím uděleno 8. Letos bylo nominováno 11 projektů na titul Projekt roku a zároveň byl vybrán 1 Počin roku.

Zdroj: Ota Schnepp

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Kraje  » Ústecký  

 

Anketa

Jste spokojeni se stavem českých dálnic a rychlostních silnic v ČR?

Ano

37%

 

Ne

37.1%

 

Zlepšuje se to

25.8%