Rektorem UJEP zůstává Martin Balej - Osobnost - Český Metropol

Osobnost

Rektorem UJEP zůstává Martin Balej

foto archiv

Ústí nad Labem | Akademický senát Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem zvolil na svém řádném zasedání kandidáta na jmenování rektorem UJEP pro funkční období od 18. března 2019 do 17. března 2023.

 

Z tajné volby vzešel vítězně kandidát na jmenování rektorem doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., který získal hned v 1. kole hlasy nadpoloviční většiny všech členů AS UJEP.

„Důvěry, kterou ve mně opakovaně vložil univerzitní akademický senát, si nesmírně vážím. Setrvání na postu rektora mi umožní dokončit rozdělanou práci a využít dosavadní kontakty ve prospěch UJEP,“ říká doc. Martin Balej.

Martin Balej neměl ve volbě protivníka. Jeho jméno se na kandidátní listině sestavené Volební komisí pro volbu kandidáta na jmenování rektorem zopakovalo celkem jedenáctkrát. Převážně ho navrhovali děkani či proděkani fakult a vědečtí pracovníci univerzity.

Doc. Balej představil svůj volební program akademickým pracovníkům, studentům a zaměstnancům UJEP na shromáždění Akademické obce UJEP dne 24. 10. 2018. Základní vize univerzity pro nadcházející 4 roky, které vyzdvihl ve své prezentaci, mají dle jeho úvah vést k ještě kvalitnější univerzitě. Cestami k vyšší kvalitě budou:           

- sdílení infrastruktury a lidského potenciálu,

- investice do lidského potenciálu,

- vyšší míra internacionalizace.

- férový personální management. 

„Jsem přesvědčen, že patriotismus a jednotná univerzita jsou jedinou cestou, kterou se ústecká univerzita může ubírat. Uvnitř univerzity budu posilovat pozitivní sounáležitost a přátelskou mezifakultní spolupráci. Chci být rektorem celé univerzity, nikoliv jedné či dvou fakult,“ vzkázal ve svém projevu akademické obci Martin Balej.

Rektora jmenuje na návrh akademického senátu veřejné vysoké školy prezident republiky. Návrh je podáván prostřednictvím ministra školství, mládeže a tělovýchovy.

Na základě jmenování prezidentem ČR stane nový rektor UJEP v čele univerzity dne 18. 3. 2019 a bude ji reprezentovat ve svém druhém funkčním období do 17. března 2023.

 

 

Zdroj: Metropol

Tématické zařazení:

 » Osobnost  

 

Anketa

Myslíte, že je rozumné, aby si dítě mohlo od šesti let zvolit své pohlaví, jak navrhují různé genderové organizace?

Ano

29.3%

 

Ne

25.3%

 

Je mi to jedno

22.7%

 

Nemám k tomu dost informací

22.7%