Z Česka zmizelo více než 10 milionů ptáků, vsetínská Líska začala s kampaní na jejich záchranu - Zvířata - Český Metropol

Zvířata

Z Česka zmizelo více než 10 milionů ptáků, vsetínská Líska začala s kampaní na jejich záchranu

3. dubna 2011, 12.08 | VSETÍN | Kampaň na záchranu rychle mizejících ptáků spustilo vsetínské neziskové občanské sdružení Líska, které se zaměřuje na přírodovědné vzdělávání, výchovu a osvětu. V neděli to uvedla mluvčí projektu Michaela Mitáčková a dodala, že v Česku během posledních let ubylo až 10 milionů ptáků.

 

"Chceme osvětou podpořit aktivity, které by mohly podpořit a zvýšit rozmanitost druhů ptactva a zachování jejich populace v blízkosti měst a vesnic ve Zlínském kraji," řekla Mitáčková.

Nově publikovaná zpráva o stavu ptactva v České republice ukazuje, že se ochráncům přírody nepodařilo naplnit cíl roku 2010 - zastavit úbytek takzvané biodiverzity. "Ptáků u nás nadále ubývá. Během posledních třiceti let početnost asi třetiny druhů poklesla, u třetiny stoupla a zbytek má populaci dlouhodobě stabilní," řekla Mitáčková. Podle ní přitom ubývají ti nejběžnější ptáci - z Česka v poslední době zmizelo více než 10 milionů ptačích jedinců.

Nejrychleji mizí ptáci ze zemědělské krajiny a ptáci vázaní na mokřady. Nově, ale stále silněji se projevuje změna klimatu. Ubývají druhy chladnomilné a objevují se druhy jižní. Ochrana ohrožených ptáků se podle odborníků neobejde bez důsledné ochrany území, která jim poskytují vhodné prostředí a dostatek potravy během hnízdění, tahu i zimování.

"Snažíme se, aby naše aktivity byly vzájemně propojeny, aby poskytovaly dětem i dospělým konkrétní náměty na obyčejné věci, to znamená činnosti, které sami zvládnou a které pomáhají řešit konkrétní problém. Jednou z takových činností je například výroba ptačích krmítek, pítek a budek," řekla Mediafaxu předsedkyně Lísky Iva Koutná. Její neziskovka sídlící ve Vsetíně proto připravuje pro žáky i veřejnost různorodé vzdělávací a osvětové programy – besedy, vycházky, programy do výuky, soutěže. "Pro školy jsme vydali metodické listy, pro veřejnost plakát Jak vyrobit ptačí budku, vyšlo několik zajímavých článků," přiblížila.

Organizace zapojené do kampaně se podle Koutné snaží lidem například poradit, jak si ve svém okolí vybudovat ptačí zahrádku, jak ptákům zpříjemnit život nejrůznějšími napajedly nebo koupadly, jakou stravu ptákům poskytovat a kdy vůbec začít s jejich přikrmováním v zimních měsících. Díky Lísce získaly školy i další organizace podrobné návody na postavení ptačí budky či krmítka. "Plakát jsme vystavili na internetu a odezva byla větší, než jsme čekali. Díky šikovným rodičům i prarodičům máme v okolí mateřské školky už deset budek," popsala úspěch kampaně Jana Šenkeříková z mateřské školy v Hrobicích.

V rámci kampaně se myslí také na významné "ptačí" dny. Každoročně se slaví Mezinárodní den ptactva, který připadl na 1. duben. Vítání ptačího zpěvu si ornitologové připomínají zpravidla 1. až 2. května. Podzimní Festival ptactva zase pořádají pravidelně v době, kdy Evropou migrují obrovská množství ptáků na svá zimoviště - zpravidla jde o první víkend v říjnu.

Česká společnost ornitologická navíc každoročně od roku 1992 vyhlašuje Ptáka roku. "Chceme upozornit na zajímavé ptačí druhy žijící kolem nás a vybídnout veřejnost k jejich sledování a praktické ochraně, zvýšit zájem o ptactvo a přírodu vůbec," přiblížila Koutná. Letos je ptákem roku strnad obecný, doplnila.

 

Tématické zařazení:

 » Zvířata