Senát patrně upraví kvóty pro domorodý lov velryb v Grónsku - Zvířata - Český Metropol

Zvířata

Senát patrně upraví kvóty pro domorodý lov velryb v Grónsku

15. března 2011, 09.43 | PRAHA | Horní komora na své 6. schůzi pravděpodobně podpoří úpravu kvót pro domorodý lov velryb v Grónsku v rámci změny harmonogramu Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství. Změny kvót projednává současně i Poslanecká sněmovna.

 

"Cílem této úmluvy je ochrana velrybích populací umožňující udržitelný rozvoj velrybářského průmyslu. Přijetím uvedených změn Česká republika potvrdí svůj mimořádný zájem na řádném plnění úmluvy a všech závazků, které z ní zejména pro Českou republiku vyplývají," prohlásil při projednávání změn kvót v dolní komoře ministr životního prostředí Tomáš Chalupa (ODS).

Předkládaná změna se týká kvót lovu pro původní obyvatele Grónska, kteří si pro své vlastní potřeby budou moci ulovit každý rok devět plejtváků dlouhoploutvých neboli keporkaků. Naopak dojde ke snížení povolené kvóty pro lov plejtváků myšoků z dosavadních 19 na 16 kusů. Kompenzací ze strany Grónska za zavedení kvót je snížení kvóty pro lov plejtváka myšoka z 16 na deset kusů. Rovněž se má snížit kvóta pro lov plejtváka malého z 200 na 178 kusů.

Úmluva je prezidentskou smlouvou a její změny proto musí schválit obě parlamentní komory a podepsat prezident. Česká republika patří mezi členské země úmluvy od roku 2005.

Tématické zařazení:

 » Zvířata