Krajská zdravotní vybudovala v teplické nemocnici urgentní příjem - Zdraví - Český Metropol

Zdraví

Krajská zdravotní vybudovala v teplické nemocnici urgentní příjem

foto archiv

Teplice | Krajská zdravotní, a. s., pokračuje v plánované revitalizaci Nemocnice Teplice. V loňském roce zahájila budování objektu nízkoprahového urgentního příjmu s obratištěm sanitek jako přístavby ke stávajícímu pavilonu "F".

 

"Budeme se snažit, abychom v rámci Krajské zdravotní urgentní příjmy, které jsou v současnosti velmi důležitou součástí každé nemocnice, ve všech nemocnicích měli. Je to bezesporu velmi náročný úkol. Provoz tady v Teplicích časem ukáže, jestli je počet lůžek dostatečný. Lékařům a ostatnímu personálu na novém pracovišti přeji hodně úspěchů a spokojenost z výsledků jejich nelehké práce," zdůraznil Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s. (KZ).

"Hodláme takto pokračovat i v dalších nemocnicích. Máme obdobné projekty pro Děčín a Chomutov," upozornil Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ.

Vybudováním nízkoprahového urgentního příjmu dochází ke sloučení pracovišť více oborů a k 24hodinovému zajištění péče v oborech chirurgie, interna, neurologie. Je zajištěna 24hodinová přítomnost lékaře těchto odborností. V době provozu ústavní pohotovostní služby je zajištěna péče odborností oční, urologie a ortopedie. Tři odborné chirurgické ambulance jsou v denním provozu. Pracoviště urgentního příjmu je zároveň místem poskytovatele zdravotní služby pro kontakt s operačním střediskem Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, p. o., (ZZS) a koordinuje převzetí pacienta mezi ZZS a zdravotnickým zařízením. Součástí oddělení je expektační část se třemi lůžky, která slouží ke krátkodobé observaci a diagnosticko-terapeutickému procesu a následnému rozhodnutí o dalším postupu léčby.

"

 

Zdroj: Metropol

Tématické zařazení:

 » Zdraví