Představitelé Krajské zdravotní převzali prestižní certifikát oceňující stabilitu firmy - Zdraví - Český Metropol

Zdraví

Představitelé Krajské zdravotní převzali prestižní certifikát oceňující stabilitu firmy

foto archiv

Ústí nad Labem | Představitelé Krajské zdravotní, a. s., převzali v Praze certifikát od významné společnosti Bisnode. Společnost Bisnode zveřejnila v červnu v rámci samostatné kategorie žebříčku CZECH TOP 100 přehled TOP 100 nejstabilnějších firem v ČR za rok 2018 dle CZECH Stability Rating, v němž Krajská zdravotní, a. s., figuruje jako jeden ze tří takto oceněných poskytovatelů zdravotní péče.

 

„Ze skutečnosti, že Krajská zdravotní je ve společnosti nejstabilnějších firem v České republice, máme velkou radost a zisk certifikátu vnímáme i jako odměnu za systematickou práci představenstva, kterému se od roku 2014 daří naplňovat cíle. Patří mezi ně celková stabilizace ekonomiky firmy, systematický rozvoj všech jejích nemocnic a postupná modernizace zdravotnické techniky. Společnosti se daří i díky významné investiční finanční podpoře ze strany Ústeckého kraje, jejího jediného akcionáře, a také díky dlouhodobému důslednému využívání dotačních titulů. Zvláštní důraz klademe v závislosti na hospodářském výsledku na odměňování zaměstnanců, bez nichž by úspěšný rozvoj nebyl možný, nepodceňujeme význam sociálního dialogu. Dostat se mezi stovku firem v Česku proto bereme jako závazek a cítíme za další směřování společnosti velkou odpovědnost,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., který certifikát převzal společně s generálním ředitelem Ing. Petrem Fialou.

 

Zdroj: Metropol

Tématické zařazení:

 » Zdraví