Vybudování pavilonu umožní rozvoj kardiochirurgie v KZ - Zdraví - Český Metropol

Zdraví

Vybudování pavilonu umožní rozvoj kardiochirurgie v KZ

foto KZ a.s.

Ústí nad Labem | Krajská zdravotní, a. s., (KZ) počítá po rozšíření na dva operační programy pro kardiochirurgii týdně v září 2018 s dalším jejich postupným navyšováním. K uskutečnění těchto cílů je potřeba vybudovat v areálu ústecké Masarykovy nemocnice nový pavilon, kam se přemístí nejen kardiochirurgické oddělení, ale celé kardiocentrum - tedy včetně Kardiologické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. (MNUL).

 

"Cenu za realizaci této náročné budoucí veřejné zakázky předpokládáme na úrovni 540 milionů korun. Byla zahájena příprava projektové dokumentace, jejíž zpracovatel vzešel z veřejné zakázky. Akce je důležitým milníkem na cestě k získání prestižního statutu komplexního kardiovaskulárního centra, které chybí nejen obyvatelům Ústeckého kraje, ale není ani v sousedících krajích Karlovarském a Libereckém," uvedl Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s.

"Součástí pavilonu budou lůžka standardní, intenzivní a operační sály včetně hybridních. Pro MNUL vybudování tohoto pavilonu bude znamenat konečně vyrovnání se s deficitem lůžek, který byl způsoben restrikcí počtu lůžek z finančních důvodů v době výstavby areálu na Bukově, financované z tehdejšího státního rozpočtu. Přesun kardiocentra do nových prostor bude znamenat pro MNUL navýšení tolik potřebných interních lůžek, vybudování metabolické jednotky a rozšíření radiologické kliniky," vysvětlil MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

 

Zdroj: Metropol

Tématické zařazení:

 » Zdraví