Otorinolaryngologové se sjeli do Ústí nad Labem - Zdraví - Český Metropol

Zdraví

Otorinolaryngologové se sjeli do Ústí nad Labem

foto archiv

Ústí nad Labem | Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., a Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, připravily na zámečku Větruše v Ústí nad Labem v pátek 5. října 2018 v pořadí již 25. odbornou nadregionální konferenci "Slámův ORL den".

 

Akce se uskutečnila pod záštitou Oldřicha Bubeníčka, hejtmana Ústeckého kraje, a Ing. Petra Fialy, generálního ředitele Krajské zdravotní, a. s.

Účastníků nadregionální konference byl letos rekordní počet 110. Odborný program otevřel emeritní primář ústeckého oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku MUDr. Karel Sláma, který se svými spolupracovníky v minulosti posunul otorinolaryngologii (ORL) v Masarykově nemocnici na úroveň fakultních nemocnic a ta je nadále rozvíjena novým vedením kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku. V úvodu konference představil historii ORL v severních Čechách, její milníky i významné osobnosti. Poté následovaly čtyři odborné bloky věnované například operačním postupům rhinobaze a laterobaze, karcinomům či aktualitám v dětské ORL.

Zdroj: Metropol

Tématické zařazení:

 » Zdraví  

 

Anketa

Jste spokojeni se stavem českých dálnic a rychlostních silnic v ČR?

Ano

36.3%

 

Ne

38.2%

 

Zlepšuje se to

25.6%