Krajská zdravotní uspořádala 16. Perinatologické dny - Zdraví - Český Metropol

Zdraví

Krajská zdravotní uspořádala 16. Perinatologické dny

foto archiv

Ústí nad Labem | Gynekologicko-porodnická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (FZS UJEP) a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., uspořádala odbornou konferenci 16. Perinatologické dny Ústeckého kraje. Akce proběhla 21. – 22. června 2017 v hotelu Ostrov u Tisé na Ústecku.

 

Záštitu nad konferencí převzal hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, kterého zastoupil náměstek hejtmana pro zdravotnictví RSDr. Stanislav Rybák. „Dovolte mi nejprve poděkovat vám za vaši práci, kterou vykonáváte a které si velmi vážím nejen já, ale i celé vedení Ústeckého kraje. Chci také poděkovat doc. MUDr. Tomáši Binderovi, CSc., a jeho kolektivu za přípravu letošních Perinatologických dnů, které mají vždy velmi vysokou úroveň a které vám určitě přinesou nové poznatky a zkušenosti. Před několika týdny byla ustavena v ústecké Masarykově nemocnici již jedenáctá, neonatologická klinika. Tedy klinika, s jejíž prací vás mnohé spojuje. Napadlo mne v souvislosti s právě probíhajícím mistrovstvím světa malé srovnání. Chcete-li uspět v kopané, potřebujete jedenáct špičkových hráčů. Dnes máme jedenáct špičkových pracovišť. K úspěchu ale potřebujete i potřebné zázemí včetně kvalitního vedení. To také máme. Vždyť v Masarykově nemocnici doplňují špičku klinik výborně pracující další oddělení a primariáty počínaje Emergency, přes centrální operační sály až po rehabilitaci. Přeji nám všem, aby se špičková úroveň práce nejen udržela, ale i zlepšovala a tím byla zajištěna i kvalitní péče o zdraví našich občanů. Ještě jednou vám za vaši velmi potřebnou a záslužnou práci děkuji,“ uvedl RSDr. Stanislav Rybák.

Všechny přítomné v úvodu pozdravila primátorka statutárního města Ústí nad Labem Ing. Věra Nechybová, která také převzala nad akcí záštitu. „Na vaší  konferenci vždy zazní mnoho zajímavého a přínosného. Nejen jako primátorka, ale hlavně jako žena a matka si velmi vážím práce lékařů a sestřiček a jsem moc ráda, že nemocnice v Ústí nad Labem poskytuje služby na špičkové úrovni. Jsem na to velmi pyšná,“ řekla Ing. Věra Nechybová.

Mezi návštěvníky konference zavítal ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Josef Liehne. „Jsem rád, že se opět po roce scházíme v tomto krásném prostředí, abychom se pochlubili skvělými výsledky našeho perinatologického centra a vyměnili si zkušenosti. Toto centrum patří mezi dvanáct center v České republice a skládá se z největší  porodnice v kraji a neonatologické kliniky. Děkuji všem pracovníkům centra za jejich každodenní nasazení v boji o zdraví a životy našich nejmenších. Jsem rád, že v krátké době začne realizace perinatologického programu, kdy pořídíme pro centrum nové vybavení v řádu 70 milionů Kč,“ uvedl MUDr. Josef Liehne.

Přednášky byly po oba dny rozděleny do jednotlivých bloků napříč zdravotnickými obory, se kterými se lze v perinatologii setkat. Odborným garantem byl přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky FZS UJEP v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc. „Konference se jako každý rok zabývala hodnocením výsledků perinatologické péče v regionu za uplynulý rok 2017. Celkově lze dosažené výsledky hodnotit jako velmi dobré, došlo k mírnému zlepšení ve srovnání s rokem 2016. Přetrvává ve srovnání s celorepublikovými ukazateli zatížení perinatologických center regionu vysokým procentem předčasných porodů. Dále se konference jako každoročně zabývala nejakutnějšími problémy oboru. Program obsahoval tři stěžejní témata. První bylo věnováno kritickému rozboru indikací k císařskému řezu, jeho potenciální rizika pro další život ženy a koordinovaná spolupráce ambulantních gynekologů a nemocničních lékařů. U druhého z témat se jednalo o doporučení k přístupu k rodičkám, které přicházejí s alternativními požadavky pro vlastní porod. Kdy je možné jim vyhovět, kdy to již není možné a jak se chránit. Třetím probraným tématem bylo očkování v průběhu těhotenství,“ zhodnotil šestnácté perinatologické dny doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc.

Neonatologie patří k oborům, v nichž Česká republika dosahuje jedny z nejlepších výsledků na světě. Lékařští specialisté jsou schopni zachraňovat děti s porodní hmotností 500 gramů a z nejkritičtější nejnižší věkové skupiny a hmotnosti pod 1000 gramů přes 50 % procent úspěšně vrátit, vesměs bez většího hendikepu, do života. V České republice existuje 12 perinatologických center a z nich má společnost Krajská zdravotní dvě, v nemocnicích v Ústí nad Labem a v Mostě. Jde o centra vysoce specializované péče, prostřednictvím kterých zdravotníci poskytují komplexní péči o nejzávažnější stavy během těhotenství, porodu a šestinedělí, vyskytující se u matky, plodu či novorozence. Ústecké centrum má přesah do Libereckého kraje, mostecké na Lounsko a do Karlovarského kraje.

 

Zdroj: Metropol

Tématické zařazení:

 » Zdraví