Krajská zdravotní uspořádala Emergency 2018 - Zdraví - Český Metropol

Zdraví

Krajská zdravotní uspořádala Emergency 2018

foto archiv

Ústí nad Labem | Poprvé na akademické půdě kampusu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem uspořádalo Oddělení Emergency Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem celostátní konferenci "Emergency 2018", a to jako akci s dvoudenním programem.

 

Záštitu nad devátým ročníkem převzali Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje a Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., kteří se slavnostního zahájení konference zúčastnili spolu s generálním ředitelem Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petrem Fialou.

"Věřím, že konference bude mít takový úspěch jako v minulých letech. Zároveň bych chtěl poděkovat primářce oddělení Emergency ústecké nemocnice, protože odvádí pro pacienty společnosti Krajská zdravotní obrovský kus práce. Dovolím si říct, že naše Emergency má výborný zvuk nejen v regionu, ale také za hranicemi kraje," řekl při zahájení konference hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

K poděkování primářce ústecké Emergency a jejímu týmu se připojil i generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala. "Je třeba připomenout, že služba na urgentním příjmu je nesmírně náročná, velmi vysilující. Chci proto ještě jednou zde přede všemi poděkovat paní primářce Bednářové a všem jejím spolupracovníkům, stejně jako těm z vás, kteří se podílíte na zajišťování chodu a služeb Emergency," uvedl Ing. Petr Fiala. "Sluší se poděkovat Ústeckému kraji za podporu při pořádání těchto odborných seminářů, protože před několika lety zřídil dotační titul, ze kterého některé konference mohou být spolufinancovány. A chci také veřejně poděkovat panu hejtmanovi a Ústeckému kraji za investiční podporu společnosti Krajská zdravotní, která umožňuje obnovu majetku, tedy budov, vybavení a zdravotnické techniky. Současně ale připomínám, že podpora je důrazně investiční, nikoliv provozní. Krajská zdravotní musí hospodařit, na rozdíl od zdravotnických zařízení v některých jiných krajích, v provozní oblasti tak dobře, aby dokázala dosáhnout přinejmenším vyrovnaného hospodaření, přičemž v posledních čtyřech letech bylo roční hospodaření kladné, a to v každé z pěti nemocnic," zdůraznil generální ředitel.

Odborným garantem konference byla, stejně jako při všech předcházejících ročnících, MUDr. Jana Bednářová, primářka Oddělení Emergency Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. "Letošní konferenci jsme kvůli velkému zájmu o prezentaci poznatků poprvé uspořádali jako dvoudenní a tento formát se osvědčil. Účastníci měli možnost sledovat velmi zajímavé prezentace napříč akutními obory spojenými  s Emergency. Konference se zúčastnilo téměř 250 zájemců, jichž se profesně dotýká problematika akutní a neakutní medicíny na urgentním příjmu, která je pro většinu specialistů důležitá a inspirující. K tomu, abychom se mohli takto a v takovém množství sejít, přispěla také podpora Ústeckého kraje, za kterou velmi děkuji," hodnotila akci MUDr. Jana Bednářová.

Oddělení Emergency zajišťuje vyšetření, prvotní ošetření a příjem pacientů především s akutními, závažnými potížemi, pacientů doporučených ošetřujícím lékařem nebo přeložených z jiných nemocnic k následné péči vyššího specializovaného zdravotního zařízení. Emergency je součástí traumacentra, kardiocentra a iktového centra s velkou spádovou oblastí, pro závažně nemocné pacienty. Zdroj:

 

 

Zdroj: Metropol

Tématické zařazení:

 » Zdraví  

 

Anketa

Souhlasíte se zavedením elektronických pokladen?

ano

59.1%

 

ne

40.9%

 

 

Anketa

Jste pro, aby se znovu proplácely i první tři dny nemocenské?

ano

68.8%

 

ne

31.2%