5 věcí, které byste měli vědět o nových symbolech pro paliva - Doprava - Český Metropol

Doprava

5 věcí, které byste měli vědět o nových symbolech pro paliva

foto archiv

Praha | Od října by mělo být na všech čerpacích stanicích v Česku i v celé EU nové jednotné značení pohonných hmot. Smyslem je zpřehlednit stále se rozšiřující nabídku různých paliv, ale též předcházet jejich možným záměnám.

 

V zahraničí mohou být totiž místní názvy benzínu a nafty někdy matoucí. Nové symboly jsou na první pohled jednoduché. Motoristé by ale měli dobře pochopit logiku značení, aby přesně věděli, po které tankovací pistoli v budoucnu sáhnout.

Nové značky paliv se musejí objevit na tankovacích stojanech i pistolích čerpacích stanic nejpozději 12. října 2018. Skládají se z geometrického obrazce, ve kterém je u kapalných paliv písmeno symbolizující přimíchanou biosložku a číslo značící její podíl. V tuto chvíli se tak již na většině benzínek setkáváte s B7 ve čtverci pro naftu a E5 v kruhu pro Natural 95. Plynná paliva jsou značena kosočtvercem a uvnitř je jejich již zavedená zkratka, například LPG nebo CNG.

Pro rozlišení benzínu a nafty je primární geometrický tvar, nikoliv písmeno. Písmeno „B“ v označení nafty možná není v českém prostředí úplně šťastnou volbou, protože může řidičům evokovat slovo „benzín“. Písmena E a B ale nejsou označením benzínu a nafty, nýbrž označují biosložky, které jsou v palivech přimíchány. Jedná se konkrétně o ethanol u benzínu značený písmenem E, a biodiesel u nafty, který zastupuje písmeno B. „Aby řidič rozlišil benzín od nafty, musí se orientovat podle geometrického tvaru symbolu. U nafty je to čtverec, u benzínu kruh,“ upozorňuje Damir Duraković, generální ředitel nákupní aliance Axigon, jež firmám poskytuje tankovací karty euroShell a EuroOil. „V současnosti sice platí, že v označení nafty figuruje písmeno B a u benzínu písmeno E, ale do budoucna se mohou objevit paliva pro naftové motory obsahující též ethanol. Primárním vodítkem tedy nemůže být použité písmeno,“ dodává Damir Duraković.

Nemusíte se obávat, že názvy paliv se ze dne na den změní. Norma, která zavádí nové jednotné symboly, totiž nezakazuje jakékoliv další označení. Názvy diesel nebo Natural 95 tak zůstávají a prodejci paliv samozřejmě i nadále mohou používat jakékoliv další marketingové názvy, jako je tomu například u prémiových paliv. Značky E5, B7 a další mají za úkol poskytnout řidiči jasnou informaci o vhodnosti paliva pro jejich motor.

Nové normové označení paliv nepřináší jen snazší orientaci v rozšiřující se nabídce paliv. Motoristům pomůže též určit správné palivo do jejich vozu v zahraničí, kde mohou být místní názvy někdy matoucí. Jednotné celoevropské značení pohonných hmot uvidí řidič na všech čerpacích stanicích v celé EU a příslušná značka bude uvedena též na všech nově vyrobených automobilech. Bez ohledu na lokalitu tak budou motoristé moci jednoduše určit, kterou tankovací pistoli zasunout do hrdla nádrže, aniž by riskovali poškození motoru nevhodným palivem.

Zdroj: Metropol

Tématické zařazení:

 » Doprava