ŘSD zahájilo výstavbu obchvatu obce Kámen na silnici I/19 - Doprava - Český Metropol

Doprava

ŘSD zahájilo výstavbu obchvatu obce Kámen na silnici I/19

Foto archiv

Kámen | Ředitelství silnic a dálnic zahájilo výstavbu obchvatu obce Kámen na silnici I/19. Současné parametry této komunikace v průtahu obce Kámen již neodpovídají jejímu významu. Situaci je tedy nutné vyřešit vybudováním obchvatu, a to i s ohledem na potřebu zlepšení životního prostředí v obci.

 

Silnice I/19 představuje důležitou trasu ve směru západ – východ, která propojuje významná města Plzeň, Tábor a  Pelhřimov. V  předmětném úseku mezi Táborem a  Pelhřimovem je silnice I/19 významným regionálním dopravním spojením, jehož parametry podmiňují hospodářský rozvoj území.

Hlavní důvody přeložky silnice I/19 mimo obec Kámen jsou zejména nevyhovující směrové i výškové parametry. Za přehledným úsekem před obcí Kámen následuje nepřehledný úsek s až 10% stoupáním na vjezdech do obce ze západní i východní strany.

Podstatným přínosem vyvedení silnice I/19 mimo obec Kámen bude také snížení dopravní zátěže na místní obyvatele.

Stavba je navržena ke spolufinancování v rámci Operačního programu Doprava 2014 – 2020 z ERDF.

 

Data o stavbě

 

Hlavní trasa:

délka: 2,3 km

kategorie: S 11,5/70

plocha vozovek: 25 305 m2

počet stavebních objektů: 39

 

Zhotovitel: Společnost Kámen: SILNICE GROUP a. s., VÁHOSTAV – SK, a. s. 

Cena stavby dle smlouvy: 155,3 mil. Kč bez DPH

Termín výstavby: 24 měsíců

 

 

Zdroj: Metropol

Tématické zařazení:

 » Doprava