Události v Jeseniově ulici II - Krimi - Český Metropol

Krimi

Události v Jeseniově ulici II

zdroj: archiv Metropolu

Praha | V průběhu včerejšího dne jsme řešili další anonymní výhrůžku o uložení nástražného výbušného systému směřovanou vůči budově v Jeseniově ulici. Anonymní výhrůžka byla, stejně jako minulý pátek, učiněna...

 

neznámým pachatelem prostřednictvím emailu. Tentokrát byl výbuch avizován na 19.47 hodin. Do budovy se nejprve v odpoledních hodinách dostavili dva zástupci třetího policejního obvodu, kteří přítomné informovali o vyvstalé situaci a vyzvali je, aby budovu opustili.
Jelikož ne všechny osoby tuto výzvu respektovaly, dorazili na místo následně další policisté z místně příslušné služebny, antikonfliktního týmu a speciální pořádkové jednotky. Tito policisté přijeli do ulice Jeseniova jednak k provedení pyrotechnické prohlídky a také proto, aby zajistili odchod z budovy všech osob, které by mohly být případným výbuchem ohroženy na životě, nebo zdraví.
Avšak, opět policisté narazili na nerespektování jejich opakovaných výzev, pročež bylo cirka osm osob následně zajištěno a převezeno na policejní služebnu, a to pro podezření z přestupku proti veřejnému pořádku, konkrétně neuposlechnutí výzvy úřední osoby.
Jelikož se jedná o takzvaně návrhový přestupek, zadokumentovali jsme jednání těchto osob a potřebné písemnosti posléze zašleme příslušnému správnímu orgánu k dořešení této situace.
Nicméně na místě i nadále zůstaly osoby, kdy některé z nich se připoutaly uvnitř budovy k pevným předmětům, další jiné vylezly na střechu objektu.
Pro zdárné dořešení celé situace museli policisté přistoupit k rozbití těchto pevných předmětů, kdy se jednalo o sudy plné betonu. Připoutaní lidé totiž odmítali, a to i přes několikeré vysvětlení celé situace policisty antikonfliktního týmu, od svého záměru upustit.
Proto přišly na řadu pracovní nástroje v podobě rozbrusů a elektrických bouracích kladiv. Tyto bourací práce pak trvaly několik desítek minut, respektive několik hodin.
Nicméně po jejich dokončení byly osoby, původně k těmto nádobám připoutané, zajištěny a taktéž převezeny na policejní služebnu pro stejný delikt jako jejich předchůdci, tedy pro neuposlechnutí výzvy úřední osoby.
Na policejních služebnách tak skončilo v součtu celkem šestnáct osob.
I s osobami na střeše jsme vstoupili v komunikaci, kdy jsme se jim snažili celou situaci vysvětlit. Nicméně i přes veškerou naši snahu odmítali tyto osoby ze střechy slézt.
S ohledem na to, že posléze začalo hustě pršet a postupem času se setmělo, byl by jakýkoli zákrok z naší strany hazardem s životy a zdravím těchto osob. Policisté si v souladu se zákonem nesmí dovolit vyvolat stav, kdy by jejich zákrokem mohl být způsoben následek horší než ten, který hrozil protiprávním jednáním.  Proto jsme od jakéhokoliv zákroku z naší strany upustili.
Následně si objekt v Jeseniově ulici převzali od policistů do své kompetence zástupci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkový, kteří byli o přítomnosti osob na střeše informováni. Ti si objekt zajistili a poté z místa odjeli, stejně jako zakročující policisté.

Zdroj: por. Mgr. Tomáš Hulan

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Krimi  

 » Kraje  » Praha