Kraj získá téměř půl miliardy na rozvoj pohraničí - Finance - Český Metropol

Finance

Kraj získá téměř půl miliardy na rozvoj pohraničí

zdroj: Královéhradecký kraj

Hradec Králové | Více než 16,5 mil. EUR (cca 446 mil. Kč) bylo schváleno pro Královéhradecký kraj na realizaci projektů, které prostřednictvím rekonstrukcí silnic zpřístupní kulturní a přírodní zdroje v česko-polském...

 

příhraničí a zlepší propagaci cestovního ruchu v příhraniční oblasti.
Příslib dotací získal Královéhradecký kraj na zasedání Monitorovacího výboru programu Interreg V-A Česká republika - Polsko, kde se schvalovaly strategické silniční projekty a tzv. vlajkové projekty.
Celkem bylo schváleno pět projektů, zaměřených na rekonstrukci silnic, zpřístupňujících přírodní a kulturní zdroje v česko-polském příhraničí, hned tři z nich se budou realizovat v Královéhradeckém kraji:
Projekt Zlepšení dopravní dostupnosti Broumovska a kladsko – valbřišského regionu je zaměřen na rekonstrukci silnice Starostín - Meziměstí - Hejtmánkovice a silnice Broumov - Božanov - státní hranice. 
Projekt Zlepšení přeshraniční dostupnosti polsko-českého příhraničí v oblasti Stolových hor je zaměřen na rekonstrukci silnice Bezděkov nad Metují – Machov – Machovská Lhota, státní hranice a silnice Bezděkov, Na Mýtě – Nízká Srbská. 
Projekt Zlepšení dopravní dostupnosti Orlických a Bystřických hor je zaměřen na rekonstrukci silnice Rokytnice - Říčky - Orlické Záhoří. Celkové výdaje činí 8 358 396 EUR, z toho dotace z EU a státního rozpočtu představuje 7 267 873 EUR.
Projekt Kulturní a přírodní dědictví pro rozvoj polsko-českého pohraničí "Společné dědictví" je zaměřen na propagaci pohraničí v oblasti cestovního ruchu. Výdaje na něj činí 173 938 EUR, z toho dotace z EU a státního rozpočtu představuje 156 544 EUR. Cílem projektu je vytvoření trvalé integrované sítě spolupráce v oblasti cestovního ruchu na území česko-polského pohraničí založené na přírodním a kulturním dědictví prostřednictvím podpory cestovního ruchu, tvorba a podpora turistických produktů, spojování stávajících turistických tras na přeshraniční trasy a integrace stávajících nabídek do komplexních přeshraničních turistických balíčků pohraničí, což povede k prodloužení délky pobytu turistů a zvýšení atraktivnosti stávajícího kulturního a přírodního dědictví. 

Zdroj: Královéhradecký kraj

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Finance  

 » Kraje  » Královéhradecký  

 » Doprava