Stát investuje miliardy do zlepšení situace v Ústeckém, Moravskoslezském a Karlovarském kraji - Politika - Český Metropol

Praha 15 a Satalice získají 64 milionů korun na rozvoj dostupného bydlení

zdroj: Hl. m. Praha

Praha | Fond rozvoje dostupného bydlení na území hl. m. Prahy poskytne městským částem Praha 15 a Praha – Satalice dotaci v celkové výši 64 391 000 Kč. Příslušný tisk Zastupitelstvu hl. m. Prahy předložil...

 

radní pro oblast zdravotnictví a bydlení Radek Lacko.
„Ve Fondu rozvoje dostupného bydlení hlavního města Prahy je aktuálně k dispozici přes 2 miliardy korun. Prostředky je možno použít na výstavbu dostupného bydlení, dále na údržbu a opravy vytipovaných bytových domů. K dnešnímu dni požádalo o dotaci z Fondu čtrnáct městských částí. Naším společným cílem je pomoci nemocným, hendikepovaným a jinak znevýhodněným spoluobčanům, seniorům, mladým rodinám a matkám samoživitelkám. Aktuálně jsme schválili dotace v celkové výši 64 milionů korun na podporu dostupného bydlení v Praze 15 a v Satalicích,“ upřesnil radní Radek Lacko. 
Městská část Praha 15 požádala o dotaci z Fondu ve výši 23 000 000 Kč pro řešení celkové modernizace dvouletkového domu. Zejména se jedná o provedení izolací proti zemní vlhkosti, kompletního zateplení obvodového pláště, nové rozvody vody, kanalizace, elektroinstalace a topení včetně instalace kotlů v jednotlivých bytech, výstavbu čtyřech nových bytových jednotek a provedení nové střešní krytiny. Stávající stav objektů je v havarijním stavu. Městská část Praha 15 dále požádala o dotaci z Fondu ve výši 30 000 000 Kč na výstavbu nového bytového objektu v ulici Na Plískavě. Výstavbou budou pořízeny nové malometrážní byty. Obě požadované částky budou čerpány průběžně v letech 2017 - 2018.

Zdroj: Hl. m. Praha

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Kraje  » Praha  

 » Finance  

 

Na studii modernizace operačních sálů ve dvorské nemocnici se pracuje

zdroj: Královéhradecký kraj

Dvůr Králové nad Labem | Otázku způsobu modernizace operačních sálů v Městské nemocnici Dvůr Králové nad Labem intenzivně řeší vedení Královéhradeckého kraje. V současné době vzniká studie možnosti...

 

rekonstrukce stávajících sálů. Zároveň vedení kraje důrazně odmítá, že by ve dvorské nemocnici plánovalo jakékoliv utlumení akutní péče.
„Modernizací operačních sálů ve dvorské nemocnici se intenzivně zabýváme a zvažujeme všechny možnosti ekonomicky přijatelné obnovy. Musím ale odmítnout nesmyslné úvahy o zavírání či rušení nemocnice. Tyto vnímám jako velmi nebezpečné. Nejsou pro to žádné relevantní důvody,“ řekl hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán.
Královéhradecký kraj dokončil v areálu dvorské nemocnice výstavbu nového pavilonu laboratoří a nyní hledá optimální cestu, jak zajistit přestavbu operačních sálů včetně příslušenství tak, aby odpovídaly modernímu pojetí medicíny a vyhovovaly hygienickým předpisům po všech stranách. 
„V žádném případě se neuvažuje o uzavírání nebo omezování chirurgické a urologické operativy ve dvorské nemocnici, i když mají statistiky počtu provedených operací v tomto zařízení klesající tendenci,“ řekl náměstek hejtmana odpovědný za zdravotnictví Aleš Cabicar. Podle něj musí být modernizace operačních sálů za přijatelné investiční náklady, které si může krajský rozpočet pro zdravotnictví dovolit. „Doposud navrhovanou dostavbu dvou zcela nových sálů nad novým pavilonem laboratoří, kdy se náklady pohybují přes 100 milionů korun, považuji za finančně náročnou. Proto necháváme vypracovat studii proveditelnosti rekonstrukce stávajících sálů v původní zástavbě za přijatelnějších finančních podmínek,“ uvedl Cabicar. Výsledky studie by mělo znát vedení kraje do měsíce.
Debata o budoucnosti operačních sálů proběhne i na nadcházejících jednáních Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. „Zastupitelům předložíme různé relevantní varianty řešení, ale finální výběr řešení nebude posouzen dříve než na říjnovém jednání zastupitelstva,“ doplnil náměstek Cabicar.

Zdroj: Královéhradecký kraj

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Kraje  » Královéhradecký  

 

Děčín nabídne čtvrtmilionovou dotaci na domek

zdroj: Město Děčín

Děčín | Radní v Děčíně schválili zásady pro poskytování účelových dotací. Pokud návrh projde také zastupitelstvem, budou moci lidé získat dotaci na stavbu rodinných domů až do výše dvě stě padesát tisíc...

 

korun. Dotace bude poskytována na vybudování technické infrastruktury.
Účelovou dotaci získají stavebníci na základě žádosti kdykoliv v průběhu roku. Město pro tyto dotace vyčlenilo 5 milionů korun. „Chceme podpořit rodiny, které se rozhodnou zůstat v Děčíně natrvalo. Finanční podpora na vybudování například přípojek nebo příjezdové komunikace jim může pomoci v rozhodování, zda stavět či nikoliv,“ řekla Marie Blažková, primátorka města. Dotace na technickou infrastrukturu by měla sloužit na výstavbu přípojky vody, plynu, kanalizace, komunikace nebo veřejného osvětlení. Na jednu budovanou technickou infrastrukturu získá stavebník maximálně 50 tisíc korun. Celkově však dotace bude moci dosáhnout výše až 250 tis. korun. 
„Konečná výše dotace bude závislá na počtu sítí technické infrastruktury a na skutečně vynaložených nákladech,“ vysvětlila Marie Blažková. „Chceme umožnit, aby o dotaci mohli požádat i lidé, kteří měli stavební povolení před schválením dotace,“ řekl Jiří Anděl, náměstek primátorky. Žádat tak mohou lidé se stavebním povolením vydaným po 1. lednu 2017. „Těmto novým stavebníkům poskytneme dotaci na vybudování přípojek na vodu, plyn nebo kanalizaci, dotaci na vybudování přístupové komunikace a veřejného osvětlení poskytne město příspěvek těm majitelům rodinných domů, kteří disponovali pravomocným stavebním povolením, souhlasem s ohlášením stavby, pravomocným územním rozhodnutím nebo územním souhlasem stavebního úřadu na rodinný dům zpětně i po datu 1. ledna 2011,“ dodal Jiří Anděl.

Zdroj: Město Děčín

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Finance  

 » Kraje  » Ústecký  

 

Mostecké dny sester se konaly již posedmé

zdroj: KZ

Most | Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Most uspořádala pod záštitou náměstka hejtmana Ústeckého kraje Stanislava Rybáka a předsedy představenstva Krajské zdravotní (KZ) Jiřího Nováka, odbornou...

 

konferenci VII. Mostecké dny sester. Akci navštívilo v kinosále mostecké nemocnice více než sto účastníků.
V pestrém odborném programu konference se objevily přednášky například "O čem by měl být geriatrický přístup ke starším nemocným", "Jak komunikovat s člověkem s Alzheimerovou chorobou", "Proměna sestry v čase", "Hojení ran" či "Informovaný souhlas a právní odpovědnost poskytovatele ošetřovatelské péče".
Účastníky setkání pozdravil Radek Scherfer, místopředseda představenstva KZ, a. s. "Mostecký den sester je tradiční akcí, koná se již posedmé a má plnou podporu předsedy představenstva, mou i celého představenstva a Ústeckého kraje. Chci poděkovat sestrám za jejich práci, které si velmi vážíme. Představenstvo proto jednomyslně rozhodlo, že také sestry a další nelékařští zdravotničtí pracovníci, kteří pracují bez odborného dohledu v nemocnicích Krajské zdravotní ve třísměnném nebo nepřetržitém režimu, obdrží ve druhém pololetí letošního roku zvláštní příplatek 2 000 Kč," zdůraznil.
"Dovolte mi v úvodu poděkovat za čest převzít záštitu nad dnešními, již VII. Mosteckými dny sester. Tato akce zapadá do celého rámce letošního 10. výročí vzniku KZ a děkuji všem, kteří se na její přípravě podíleli. Chci ale především poděkovat vám za vaši náročnou práci v péči o pacienty našeho kraje. Není to práce jednoduchá, vyžaduje obětavost a pochopení pro pacienty a Ústecký kraj si vaší práce nesmírně váží. I to je jeden z důvodů, proč zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje schválilo dotační program, kterým se rozšíří okruh sester a dalšího personálu ve zdravotnictví, kteří také dostanou od října přidáno 2 000 korun nad rámce toho, co poskytne ministerstvo," řekl Stanislav Rybák.
„Těší mě, že ve svých nemocnicích má KZ mnoho velmi kvalitních a zkušených sester. Za situace panující v celém českém zdravotnictví je opravdu obtížné nabídnout jim odpovídající podmínky pro jejich práci, udržet je, případně získat nové. Nadační fond KZ umožňuje podpořit studenty v oboru všeobecná sestra v rámci stipendijního programu, který fond v každém školním a akademickém roce vyhlašuje," uvedl Petr Fiala, generální ředitel KZ.

Zdroj: KZ

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Kraje  » Ústecký  

 

Lávka pod hradem Veveří se rekonstruuje, pro veřejnost je uzavřena

zdroj: Lesy ČR

Veveří | Dřevěná lávka pod hradem Veveří postavená před deseti lety podnikem Lesy ČR se od počátku září rekonstruuje. Pro veřejnost je uzavřena. Práce potrvají do poloviny října, pak se lávka opět otevře. Za...

 

letošní opravu podnik Lesy ČR zaplatí 1 milion korun. „Vyměníme dřevěné dubové části včetně podélníků a příčníků, aby se nadále neznehodnocovala nosná konstrukce,“ uvedl Dalibor Šafařík, ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR v Brně.  
Posudek odborníka na stavby dřevěných konstrukcí prokázal na konci loňského roku degradaci stavby vlivem dřevokazných hub a vlhkosti. Bez rekonstrukce a výměny některých prvků nebude lávka bezpečná. 
Se stavbou se čekalo na konec prázdnin, kdy opadl největší turistický ruch. Nyní je z obou stran lávky umístěna výstraha pro veřejnost. „Žádáme o respekt k omezení a také o pochopení,“ dodal Šafařík.
Druhá nákladnější etapa za předpokládaných 1,8 milionů korun se chystá v příštím roce a opět se vyhne letním prázdninám. „Kompletně vyměníme poškozené dřevěné nosníky,“ upřesnil Šafařík. 
Lávka byla oceněna v soutěži Stavba Jihomoravského kraje 2007.

Zdroj: Lesy ČR

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Kraje  » Jihomoravský  

 

Útulek Fest přinese zvířecím útulkům 50 tisíc korun

zdroj: utulekfest.cz

Ústí nad Labem | Organizátoři projektu Útulek Fest, který na Hradě Střekov Ústí nad Labem proběhl letos v polovině května, dnes předali ústeckému zařízení pro opuštěná zvířata pytle kvalitních granulí za 18 tisíc...

 

korun. Celkem letošní 16. ročník akce vynesl 50 tisíc korun.
Dalších 18.000 Kč poputuje, opět v granulích, řepnickému útulku na Litoměřicku v pátek 29. září a 9.000 Kč předají zástupci organizátorů v “kapsičkách” kočičímu spolku Fousek na Teplicku.
„Zbylých 5.000 Kč pak proměníme v granule & konzervy loni založenému spolku Felisicat, který se v Ústí nad Labem stará zejména o kastraci a krmení opuštěných koček.  
“Kočkomilce” potěšíme předáním v pondělí 25. září,“ upřesnili za pořádající spolek Útulek fest (www.utulekfest.cz  ) Emil „Emilio“ Dvořák & Jiří „Póža“ Poživil.

Zdroj: utulekfest.cz

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Charita  

 » Zvířata  

 » Kraje  » Ústecký  

 

Koryto přítoku Jindřichovického potoka pojme až stoletou vodu

zdroj: archiv Metropolu

Liberec | Koryto levostranného přítoku Jindřichovického potoka v Jindřichovicích pod Smrkem v Libereckém kraji upravily za 2,6 milionů korun bez DPH Lesy ČR. Podnik spravuje 39 tisíc kilometrů drobných vodních...

 

toků v zemi. 
Původní zdi, které opevňovaly břeh, byly místy zcela vymleté či rozpadlé, staticky narušené. Břehy koryta tedy nově opevnila kamenná rovnanina s hmotností kamenů 300 až 500 kg. Kvůli možnému napojení opevnění na mosty a část zdi, která zůstala, se v rámci projektu postavily také čtyři opěrné zdi z betonu a lomového kamene.
Stabilizovalo se také dno. „Vybudovali jsme pět kamenných pasů na sucho a spádový stupeň v místě výškového rozdílu nivelety dna,“ řekl Tomáš Sajdl, vedoucí správy toků, oblast povodí Labe z podniku Lesy ČR. Koryto nyní pojme až stoletou vodu, průtočný profil se zvýšil na Q 50 až Q 100. 
Dřeviny, které napomáhaly rozpadu původního opevnění, a bránily obnově koryta, se pokácely a na podzim je nahradí nové. Lesy ČR čerpaly na projekt dotaci z Ministerstva zemědělství ČR, konkrétně z programu „Podpora opatření na drobných vodních tocích, rybnících a malých vodních nádržích“, a to 1 833 000 Kč bez DPH.
Podnik plánuje spolu s obcí Jindřichovice pod Smrkem navazující projekt v dalším úseku tohoto vodního toku, revitalizaci v kombinaci s povodňovým parkem, pro který chce obec poskytnout pozemek.

Zdroj: Lesy ČR

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Kraje  » Liberecký  

 

Anketa

Souhlasíte se zavedením elektronických pokladen?

ano

55.7%

 

ne

44.3%

 

 

Anketa

Jste pro, aby se znovu proplácely i první tři dny nemocenské?

ano

65.7%

 

ne

34.3%

 

 

Anketa

Opatříte si registrační značku na přání?

ano

42.6%

 

ne

57.4%