Program RE:START – Co se starými a nevyužívanými místy ve městech a obcích? - Zajímavosti - Český Metropol

Zajímavosti

Program RE:START – Co se starými a nevyužívanými místy ve městech a obcích?

foto archiv

Prostřednictvím programu RE:START a Ministerstvu pro místní rozvoj se podařilo připravit nový dotační titul, který představuje šanci na oživení či nové využití starých opouštěných míst, které nejsou města a obce schopny vyřešit vlastními silami. Kde? Na území vašich měst a obcí nejen v Ústeckém kraji. Jak? Prostřednictvím programu Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití.

 

Prostřednictvím tohoto programu lze do daných míst vrátit život prostřednictvím jejich revitalizace – obnovy a znovuoživení daných lokalit.

Kdy? První ze tří výzev tohoto programu s předpokládanou alokací 200 milionů Kč bude vyhlášena ke konci roku 2018. Další výzvy budou následovat v ročních intervalech do vyčerpání celé alokace programu, která činí 600 milionů Kč.

Kdo může žádat o dotaci? Dotace je určena pro obce a kraje. Dotace pro obce do 3 000 obyvatel může dosáhnout maximální výše až 70 %. Pro obce do 10 000 obyvatel až 60 % a pro větší města a kraje maximálně 50 %. Min. výše dotace je 300 tis. Kč a maximální možná dotace 30 mil. Kč.

Jaké nové využití takovéhoto brownfieldu je možné? V rámci dotačního titulu je možné území revitalizovat prostřednictvím rekonstrukce stávajících objektů a ploch umožňující nové využití daných lokalit, nebo pokud není jiná možnost i nové výstavby nahrazující původní brownfield, případně v poslední variantě na místo původních objektů vybudovat odpočinkovou zónu (park, veřejné hřiště atp.)

Chybí vám v obci obecní dům, knihovna, veřejné parkoviště, zázemí pro obecní techniku, klubovny pro lokální spolky a máte na svém území nějaký brownfield? Pak tento dotační titul představuje řešení právě pro vaši obec. S jedním omezením – nesmí se jednat o budovy bytového fondu, ubytovny atd. Pro tento typ budov je určen program Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách, který bude znovu spuštěn na jaře roku 2019 a o něm zase příště.

Nebo jste nedočkaví a zajímají vás další možnosti rozvoje strukturálně postižených krajů? Najdete je na www.restartregionu.cz nebo získáte na mailové adrese .

Zdroj: Metropol

Tématické zařazení:

 » Zajímavosti  

 

Anketa

Jste spokojeni se stavem českých dálnic a rychlostních silnic v ČR?

Ano

39%

 

Ne

31.2%

 

Zlepšuje se to

29.9%