Mostecká nemocnice se zúčastnila cvičení „Výpadek 2018“ - Zajímavosti - Český Metropol

Zajímavosti

Mostecká nemocnice se zúčastnila cvičení „Výpadek 2018“

foto archiv

Most | Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Most se zapojila do takticko-štábního cvičení složek Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje (IZS) nazvaného „Výpadek 2018“. Během cvičení došlo k fiktivní lokální vichřici, která se měla přehnat přes oblast severozápadních Čech a postupně vyřadit přenosová a distribuční vedení elektrizační soustavy.

 

Ověřována byla spolupráce a odborná připravenost členů krizových štábů kraje, jednotlivých složek IZS a dalších organizací při výpadku elektrické energie na území okresu Most. Rovněž akceschopnost součinnosti krizových štábů kraje, základních složek IZS, nácvik koordinace a komunikace mezi krizovými štáby, funkčnost výměny informací, zajištění informovanosti a další postupy. 

Za Krajskou zdravotní, a. s., se cvičení zúčastnili Mgr. Alena Boková, vedoucí Oddělení zdravotnických služeb a Ing. Július Krastenics, vedoucí Oddělení správy a údržby nemovitostí Nemocnice Most, o. z. „V průběhu cvičení jednotlivé organizace plnily různé úkoly. Primárně se jednalo o úkoly směřované na organizaci jako celek. Příprava na cvičení probíhala od loňského podzimu, kdy se konaly pravidelné schůzky zástupců jednotlivých organizací,“ uvedla Mgr. Alena Boková. 

Mezi konkrétní úkoly mostecké nemocnice patřila například opatření pro zajištění ochrany a nezbytné péče přítomných osob, způsob řešení stravy na jednotlivých zdravotnických pracovištích mostecké nemocnice v případě výpadku elektrické energie, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví osob nacházejících se v nemocnici a řada dalších.  Vyhodnocení celého cvičení proběhne v příštích týdnech.   

 

Zdroj: Metropol

Tématické zařazení:

 » Zajímavosti  

 

Anketa

Jste spokojeni se stavem českých dálnic a rychlostních silnic v ČR?

Ano

36.3%

 

Ne

38.2%

 

Zlepšuje se to

25.6%