Sídliště Ďáblice ochrání územní studie - Zajímavosti - Český Metropol

Zajímavosti

Sídliště Ďáblice ochrání územní studie

foto archiv

Praha | Pražští radní Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha) uložili vypracovat územní studii pro sídliště Ďáblice. Studie by měla vytipovat místa, kde lze doplnit zástavbu tak, aby se nenarušil charakter sídliště, které má oceňované urbanistické řešení, množství zeleně i zajištěnou infrastrukturu. Mohla by se tak stát vzorem přístupu k pražským sídlištím.

 

 

„Sídliště Ďáblice nepochybně patří mezi kvalitní a promyšlenou pražskou zástavbu, která by měla být dobře ochráněna. Věřím, že společně s městkou částí Praha 8 a obyvateli sídliště Ďáblice se nám podaří nalézt to nejlepší možné řešení,“ řekla Petra Kolínská, náměstkyně primátorky.

Přestože je sídliště považováno za stabilizované území, tak se jeho proměny odehrávají nekoordinovaně a mnohdy tak ohrožují jeho jedinečné vlastnosti. Územní studie by proto měla tyto hodnoty pojmenovat a chránit je. Studie proto navrhne například koncepci veřejných prostranství včetně parků, veřejné vybavenosti a infrastruktury. Zároveň by také měla vytipovat místa, kde je možné ještě zástavbu doplnit včetně možné výšky, kapacity a způsobu využití. Hotová studie bude podkladem pro rozhodování v území a také podkladem pro Plán revitalizace. (Studií řešené území o velikosti 121 hektarů je znázorněno v přiložené mapce.)

Cena za vypracování studie se pohybuje okolo 2 000 000 Kč. 

Harmonogram:

          Odevzdání návrhu studie ke kontrole pořizovateli – polovina února 2019

          Odevzdání návrhu studie k projednání – začátek května 2019

 

 

 

Zdroj: Metropol

Tématické zařazení:

 » Zajímavosti  

 

Anketa

Jste spokojeni se stavem českých dálnic a rychlostních silnic v ČR?

Ano

33.7%

 

Ne

39.8%

 

Zlepšuje se to

26.5%