Odkoupení Kounicova domu - Zajímavosti - Český Metropol

Zajímavosti

Odkoupení Kounicova domu

foto archiv

Česká Lípa | Po několika jednáních o ceně, které vedla českolipská starostka Romana Žatecká se současným majitelem Kounicova domu, došlo ke shodě a město tuto lokalitu odkoupí za 1 900 000 korun. Vlastník s touto částkou vyslovil souhlas a zastupitelé koupi schválili.

 

Pro připomenutí, původní cena, na základě znaleckého posudku, který si nechalo města vypracovat, byla 6,9 mil. korun. Po jednáních se podařilo tuto částku snížit o dva miliony, přesto se to některým zastupitelům zdálo hodně a požadovali další snížení. To se podařilo a 1,9 mil. korun je cena konečná.

„Jsem ráda, že konečně došlo ke shodě a Kounicův dům bude patřit městu. Až uzavřeme smlouvy a Kounicův dům bude převedený do majetku města, neprodleně zahájíme práce vedoucí k tomu, aby nedocházelo k další destrukci této památky. Zároveň si budeme muset vyžádat posudek statika, abychom měli zcela jasno, jak na tom to, co po požáru z domu zbylo, po třech letech je,“ uvedla starostka Romana Žatecká.

O využití Kounicova domu se vedou diskuze. „Myslím si, že vzhledem k poloze, ale i rozloze celého pozemku, by měl Kounicův dům sloužit dětem, takže sem chceme přestěhovat Libertin, ale třeba i akvárium, které je nyní v Bancu,“ dodal místostarosta Juraj Raninec.

 

Zdroj: Metropol

Tématické zařazení:

 » Zajímavosti