Hasiči vychovávají průlomovým projektem školáky - Zajímavosti - Český Metropol

Zajímavosti

Hasiči vychovávají průlomovým projektem školáky

foto archiv top

Ústí nad Labem | Hasičský záchranný sbor ČR přišel s průlomovým projektem výchovy dětí ve školách zaměřeném na záchranu života, zdraví a majetku. Projekt pod názvem Hasiči pro školy, který v pátek odstartoval na Základní škole Elišky Krásnohorské v Ústí nad Labem, obsahuje výukový materiál pro podporu vzdělávání v oblasti Ochrany člověka za mimořádných událostí a běžných rizik. Autory jsou příslušníci - preventisté Hasičských záchranných sborů Ústeckého a Zlínského kraje.

 

 

Projekt je zacílen na žáky základních škol a jejich učitele, kdy si prostřednictvím interaktivních prezentací, doplněných videoukázkami, fotografiemi a úkoly, zábavnou formou přiblíží problematiku ochrany člověka, jeho života, zdraví i jeho majetku. Odborníci z řad Hasičského záchranného sboru ČR reagují na dlouhodobou absenci kvalitního a zejména komplexního výukového materiálu pro danou cílovou skupinu.

Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček k projektu dodal, že kraj na něj vyčlenil ze svého rozpočtu celkem 2 miliony korun na čtyři roky. „Jde o ideální pomůcku pro druhý stupeň základní školy. Děti tak získají praktické znalosti a vědomosti. Osobně si hluboce vážím všech složek integrovaného záchranného systému včetně dobrovolných hasičů,“ řekl hejtman.

Pro každý ročník je vytvořeno 5 hodin z oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva (celkem tedy 20 výukových hodin). Součástí každé hodiny je interaktivní prezentace, pracovní list pro děti a metodická příručka pro učitele. Materiál plně reflektuje závazné požadavky na výuku dané problematiky, zároveň je logickou a odbornou součástí komplexního vzdělávacího rámce vzdělávání na základních školách. Projekt vznikl ve spolupráci HZS Zlínského a HZS Ústeckého kraje za finanční podpory Ústeckého kraje a dalšími subjekty, kterými jsou Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, odbor školství mládeže a tělovýchovy Ústeckého kraje a Pracoviště krizového řízení Krajského úřadu Ústeckého kraje (odbor kancelář hejtmana).

Nad projektem převzalo záštitu Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy. Osobní záštitu nad představením projektu převzal PhDr. Ondřej Andrys, MAE, náměstek ústředního školního inspektora.

Projekt hasiči pro školy je dostupný zdarma pro všechny školy v České republice. www.hasiciproskoly.cz

 

 

Zdroj: Metropol

Tématické zařazení:

 » Zajímavosti  

 

Anketa

Souhlasíte se zavedením elektronických pokladen?

ano

58.5%

 

ne

41.5%

 

 

Anketa

Jste pro, aby se znovu proplácely i první tři dny nemocenské?

ano

68.5%

 

ne

31.5%