Město nabízí zápůjčky na obnovu bydlení - Zajímavosti - Český Metropol

Zajímavosti

Město nabízí zápůjčky na obnovu bydlení

Foto archiv

Jablonec n/N | Prostřednictvím Fondu na zlepšení úrovně bydlení (FZÚB) jablonecká radnice už od roku 2002 nabízí občanům zápůjčky na obnovu jejich bydlení. Letos má pro tento účel opět připraveny 2 miliony korun. FZÚB bude v roce 2018 hospodařit s částkou 14,8 milionu korun.

 

V minulých letech se z fondu kromě zápůjček fyzickým a právnickým osobám poskytovaly také finanční prostředky z dotačních programů na podporu technické infrastruktury a obnovy městské památkové zóny. Peníze přidělené v rámci dotačních programů se ale budou vyplácet již přímo z konkrétních rozpočtových položek. Ve FZÚB pro rok 2018 zůstávají jen zápůjčky na zlepšení úrovně bydlení v objemu 2 miliony korun, přičemž pro fyzické i právnické osoby je rezervováno po 1 milionu.

V roce 2017 bylo ve fondu 8,2 milionu korun. Zůstatek k 31. 12. 2017 činil 6,6 milionu. Ze schválených zápůjček v celkovém objemu 800 tisíc korun bylo skutečně vyplaceno 292 tisíc korun. Lidé žádali o peníze na rekonstrukci sociálního zařízení, zateplení nemovitosti, rekonstrukci topení a výměnu oken. Dvě osoby nakonec zápůjčku nevyužily a třetí žadatel nedočerpal v plné výši. Ze schválených výzev na výstavbu infrastruktury (domácí čistírny odp. vod) a obnovu městské památkové zóny byly dočerpány dotace ve výši bezmála 1,3 milionu.

Celkový objem peněz ve fondu je pro letošní rok 14,8 milionu korun, přičemž zůstatek z loňského roku je 6,6 milionu a 7 milionu korun je naplánováno z prodeje městských nemovitostí. Splátky půjček a úroky jsou naplánovány ve výši 1,1 milionu korun.

Úroková sazba pro zápůjčky z FZÚB je od října 2016 ve výši 2 % p. a.

 

Zdroj: Metropol

Tématické zařazení:

 » Zajímavosti  

 

Anketa

Souhlasíte se zavedením elektronických pokladen?

ano

59.1%

 

ne

40.9%

 

 

Anketa

Jste pro, aby se znovu proplácely i první tři dny nemocenské?

ano

68.8%

 

ne

31.2%